Onderzoek bedrijfsvoering Senzer afgerond

Het Dagelijks Bestuur en de ondernemingsraad van Senzer hebben in maart opdracht gegeven voor een onderzoek naar de bedrijfsvoering van Senzer.

Aanleiding waren signalen die eind vorig jaar via de ondernemingsraad uit een deel van de organisatie kwamen.

In het onderzoek is de bedrijfsvoering van de begeleidingsorganisatie tegen het licht gehouden. Daarbij is gekeken welke vervolgstappen nodig zijn voor de doorontwikkeling van de organisatie. De intentie was om terug te kijken en de resultaten te gebruiken om vooruit te kijken. Het onderzoek is uitgevoerd door Maaike Huisman van Hubé HRM Advies. Zij heeft als onafhankelijk onderzoeker met een objectieve blik naar de organisatie gekeken. Het onderzoek richtte zich op de interne organisatie en heeft dus geen betrekking op Wsw- en Participatiewetmedewerkers of bijstandscliënten.

Senzer heeft de afgelopen jaren een stevige ontwikkeling doorgemaakt. De invoering van de Participatiewet in combinatie de fusie tussen Atlant Groep en de gemeentelijke afdeling Werk & Inkomen was complex en heeft veel van de organisatie gevraagd. Er is hard gewerkt om een organisatie neer te zetten en dienstverlening te bieden in complexe omstandigheden. Waar dat heeft geleid tot goede resultaten is er achteraf bezien te weinig aandacht geweest voor organisatiedynamiek, zoals de interne wijze van sturen, omgangsvormen en sturing door gemeenten. Dit speelt in de interne organisatie; de mate waarin verschilt per organisatieonderdeel.

Dagelijks Bestuur en ondernemingsraad betreuren dat medewerkers hier last van hebben gehad, maar zijn wel blij dat het onderzoek is uitgevoerd. Het heeft zaken bespreekbaar gemaakt die tot nu toe onder de oppervlakte bleven.

Het onderzoek laat ook zien dat er bij Senzer gepassioneerde mensen werken die niets liever willen dan een gezonde organisatie waar ze met trots werken. Dat geeft vertrouwen dat de gesignaleerde problemen kunnen en zullen worden opgelost.

Er ligt een belangrijke opdracht bij het management om van Senzer een organisatie te maken waar zowel aandacht is voor mensen als voor resultaat. De eerste stappen daarin zijn inmiddels gezet. De nieuwe algemeen directeur Marion van Limpt neemt persoonlijk de leiding van dit proces op zich.

Eindrapportage onderzoek Senzer juli 2019 (.pdf)

Geplaatst

woensdag 03 juli 2019 | 10.46 uur

Laatst gewijzigd

woensdag 03 juli 2019 | 13.02 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub