Gemeente Asten legt onderhandelingen met Prinsenmeer voorlopig stil

De afgelopen jaren heeft de gemeente Asten getracht te komen tot een overeenkomst met Oostappen Vakantiepark Prinsenmeer voor het huisvesten van arbeidsmigranten op het vakantiepark.

In december 2018 besloot het college dat het niet mogelijk was om tot overeenstemming te komen met het vakantiepark over de voorwaarden waaronder huisvesting van arbeidsmigranten op het vakantiepark kan plaatsvinden. Vanwege de reeds bestaande illegale situatie (huisvesting van arbeidsmigranten) besloot het college tot handhavend optreden tegen dit illegale gebruik. In de hierdoor ontstane juridische procedure diende het vakantiepark bezwaar in en verzocht het tevens om een voorlopige voorziening.

De uitspraak in die procedure is inmiddels gedaan.

De voorzitter van de rechtbank Den Bosch stelde het college grotendeels in het gelijk door te stellen dat het huisvesten van arbeidsmigranten een overtreding is. Hij stelde daarbij dat het college bevoegd en gerechtigd is om handhavend op te treden. Ten aanzien van de overeenkomst oordeelde de voorzitter van de rechtbank dat er geen overeenkomst tot stand is gekomen en dat er daardoor ook geen concreet zicht op legalisatie is. De voorzitter stelde wel dat de onderhandelingen in december niet op een correcte manier zijn afgebroken waardoor de onderhandelingen nog lopende waren. Het vakantiepark mocht er daardoor op vertrouwen dat het college gedurende de onderhandelingen niet zou handhaven. De voorzitter van de rechtbank wees daarom de voorlopige voorziening toe en heeft het handhavingsbesluit geschorst tot zes weken na de beslissing op bezwaar.

Inmiddels is er in het afgelopen halfjaar veel gebeurd. Op 21 mei was er een integrale actie van diverse overheidsinstanties gericht op de Oostappen Groep in zijn geheel maar ook op het Oostappen Vakantiepark Prinsenmeer.

De actie was gericht op de eventuele ondermijnende activiteiten van het bedrijf.

Onder leiding van de FIOD zijn er op diverse plekken in Nederland zoekingen verricht.

De resultaten geven aanleiding tot verder strafrechtelijk en bestuursrechtelijk onderzoek en wellicht vervolging.

Het college van Asten heeft het waarborgen van de integriteit van het openbaar bestuur hoog in het vaandel staan. Gelet op de strafrechtelijke en bestuursrechtelijke onderzoeken wenst het college daarom op dit moment geen overeenkomst met de Oostappen Groep c.q. Oostappen Vakantiepark Prinsenmeer te sluiten. De onderhandelingen zijn daarom afgebroken.

Indien in de toekomst de onderzoeken zijn beëindigd en er geen vervolging plaatsvindt, dan zal het college na een eventueel verzoek van het vakantiepark en gelet op de wettelijke en beleidsmatige omstandigheden van dat moment opnieuw overwegen of het wenselijk is om arbeidsmigranten op het vakantiepark te huisvesten.

 Het bovenstaande betekent dat het college het advies van de bezwarencommissie afwacht.

 

 


Trefwoorden: oostappen vakantiepark prinsenmeer
Geplaatst

woensdag 03 juli 2019 | 11.20 uur

Laatst gewijzigd

woensdag 03 juli 2019 | 13.00 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub