Gemeenschapshuis in Asten wordt niet gesloopt voor de zomervakantie 2020

Op dinsdag 16 april heeft de Astense gemeenteraad unaniem ingestemd met het voorstel voor locatie De Klepel, scenario 'Wenselijk'.

Hiermee is bepaald dat het vernieuwde gemeenschapshuis - met ook de functies van centrum De Beiaard daarin - vorm krijgt aan de Kerkstraat.

De locatie patersklooster is hiermee definitief van de baan. Daarvoor wordt momenteel door een nieuwe eigenaar/stichting gewerkt aan een andere maatschappelijke invulling.

Door de verschillende functies van zowel centrum De Beiaard maar ook organisaties als Onis, de bibliotheek, VVV en Sociaal Team Asten bij elkaar te brengen, wordt het een dynamisch, toekomstbestendig en betaalbare huisvesting voor alle Astenaren. De genoemde organisaties hebben uitgesproken hier positief tegenover te staan.

Tijdens eerdere sessies met gebruikers, omwonenden en andere betrokkenen, zijn wensen uitgesproken en uitgewerkt. De uitkomsten, gegoten in een matrix, zijn later beoordeeld door belanghebbenden (gebruikers, de Stichting Gemeenschapshuis Asten en het college van B & W. Het resultaat: een gewenste locatie met scenario zijn ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad in de vergadering van 16 april.

De periode vanaf 16 april tot nu heeft de gemeente Asten gebruikt om een plan van aanpak op te stellen voor het vervolg en met de Stichting Gemeenschapshuis Asten definitieve afspraken te maken.

Met de kaders uit het raadsvoorstel van 16 april is het college van B & W verder aan de slag gegaan. De gemeenteraad heeft besloten dat de gemeente eigenaar wordt van het (ver)nieuw(d) gebouw. Het college gaat, in samenwerking met de gebruikers, de voorlopige plannen verder uitwerken tot een definitief ontwerp en naar contractuele afspraken voor de exploitatie. Dat betekent dat ze van een globale indeling, zoals deze nu op tekening staat, verder vorm gaan geven aan het plan en toewerken naar een definitief ontwerp met inpassing van alle functies.

Werkgroepen die in het plan van aanpak zijn beschreven gaan projectmatig aan de slag met verschillende thema’s (bouw/realisatie, visie, exploitatie, etc.). De gebruikers hebben de gemeente gevraagd om rekening te houden met de programmering. De gemeente heeft om die reden besloten dat de huidige Klepel niet voor de zomervakantie van 2020 wordt gesloopt.

De werkgroep exploitatie (onder leiding van de gemeente) zal zich bezighouden met: de huidige exploitatie van de Klepel, het begeleiden van de beëindiging van activiteiten in De Beiaard, het opstellen van een verhuisplan voor tijdelijke huisvesting, het ondersteunen bij de verhuizing en de uiteindelijke exploitatie van het (ver)nieuw(de) gemeenschapshuis aan de Kerkstraat.

Na de zomervakantie vindt er op 27 augustus om 19.30 uur een informatiebijeenkomst plaats in De Klepel. De gemeente Asten geeft dan meer informatie over de locatiekeuze en geeft inzicht in het vervolgproces.


Trefwoorden: gemeenschapshuis de klepel
Geplaatst

maandag 08 juli 2019 | 16.55 uur

Laatst gewijzigd

maandag 08 juli 2019 | 21.08 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub