De politie heeft op 19 maart in twee loodsen aan de Diesdonkerweg 49 in Ommel hennep gerelateerde goederen aangetroffen.

Op grond van de Wet Damocles heeft burgemeester Vos van Asten besloten om de opstallen (schuren) voor een periode van zes maanden te sluiten.

Aan de eigenaar van de loodsen (schuren) heeft de gemeente eerst een brief gestuurd waarin het voornemen tot sluiting werd aangekondigd. De eigenaar heeft zienswijzen ingediend, deze hebben niet tot een ander standpunt geleid. Daarna is de burgemeester overgegaan tot de daadwerkelijke sluiting.

De loodsen (schuren) zijn nu gesloten en verzegeld en mogen gedurende zes maanden door niemand gebruikt of betreden worden.

Op grond van de Wet Damocles (artikel 13b van de Opiumwet) heeft de burgemeester de bevoegdheid om woningen, lokalen of erven waar verdovende middelen worden verkocht, verhandeld, verstrekt, afgeleverd of aanwezig zijn, of wanneer er sprake is van het voorhanden hebben van hennep gerelateerde materialen, tijdelijk te sluiten.

De burgemeester past het beleid, dat op de Wet Damocles is gebaseerd, toe ter bescherming van de openbare orde en het woon- en leefklimaat en als middel tegen ondermijnende criminaliteit.


Trefwoorden: wet damocles hennepplanten
Geplaatst

dinsdag 16 juli 2019 | 08.38 uur

Laatst gewijzigd

dinsdag 16 juli 2019 | 10.40 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub