De Voorjaarsnota, die op 2 juli is behandeld, vormt de opmaat voor de Begroting 2020 en de meerjarenbegroting.

De gemeente Asten dient een bezuiniging te realiseren van € 3,5 miljoen.

De raadsfracties hebben op 2 juli hun wensen en bedenkingen gegeven ten aanzien van de Voorjaarsnota en de voorgestelde bezuinigingsvoorstellen.

Op 2 juli is in grote lijnen duidelijk geworden welke maatregelen wel en welke niet op draagvlak van een meerderheid van de gemeenteraad kunnen rekenen.

Het definitieve besluit vindt pas plaats bij de behandeling van de Begroting 2020 op 5 november.

Hieronder treft u een lijst aan van bezuinigingsmaatregelen waar op 2 juli onvoldoende draagvlak voor was bij de gemeenteraad of maatregelen die nog in discussie zijn.

Alle andere bezuinigingsmaatregelen die in de Voorjaarsnota/scenario-ontwikkeling zijn genoemd maar niet hieronder staan opgesomd, kunnen dus wel op draagvlak rekenen van een meerderheid van de Raad.

Deze worden meegenomen bij de voorbereiding van de Begroting 2020.

Specificatie Aanpassing Opmerking

Maatregel 1
Spec-13 Deels afschaffen sport- en cultuurvouchers - Geen draagvlak op 2 juli 

Maatregel 2

Huur Punderman verhogen - In discussie
Verlagen besparing op onderhoudsbijdrage (sport)verenigingen - Geen draagvlak op 2 juli 

Maatregel 3
Niet meer publiceren in Peelbelang - In discussie
Formatie Toezicht/Handhaving (TZH) verminderen (1FTE) - Geen draagvlak op 2 juli 
Taak beiaardier beëindigen - Geen draagvlak op 2 juli 
Afschaffen schoolzwemmen - Geen draagvlak op 2 juli 
Kleine burgerinitiatieven budget UDAS laten vervallen - Geen draagvlak op 2 juli 
Onderhoud molen staken - Geen draagvlak op 2 juli 
Afschaffen sport- en cultuur vouchers (extra) - Geen draagvlak op 2 juli 
Regeling meedoen vervalt voor volwassen, blijft voor kinderen behouden - In discussie
Mantelzorgwaardering andere invulling geven - In discussie
Afschaffen subsidie samenlevingsopbouw - Geen draagvlak op 2 juli 
Verwijderen bloembakken en hangingbaskets centrum - Geen draagvlak op 2 juli 
Verlagen beeldkwaliteit centrum (onkruidbestrijding) - Geen draagvlak op 2 juli 
Afschaffen boomfeestdag - Geen draagvlak op 2 juli 
Zelf inzamelen textiel - Geen draagvlak op 2 juli 
Besparen op stimuleren burgerparticipatie-/-initiatieven - Geen draagvlak op 2 juli 

Projecten
Doorschuiven project Wolfsberg aanpassen wateroverlast - Geen draagvlak op 2 juli 
Doorschuiven project Voorste Heusden/Patrijsweg riool vergroten en hemelwaterriool - Geen draagvlak op 2 juli 
Parkeren nabij sportcomplex museum
Doorschuiven project fietspad Dijkstraat - Geen draagvlak op 2 juli 
Doorschuiven project herinrichting evenemententerrein - Geen draagvlak op 2 juli 
Doorschuiven project omvormen bermen Hofstraat/Otten Backstraat - Geen draagvlak op 2 juli 
Geen rotonde Buizerdweg - Geen draagvlak op 2 juli 
Geen aanpassingen aan de Beekerloop - Geen draagvlak op 2 juli 

De Begroting 2020 wordt medio oktober gepresenteerd. De behandeling in de gemeenteraad vindt plaats op 5 november.


Trefwoorden: voorjaarsnota scenario-ontwikkeling
Geplaatst

dinsdag 23 juli 2019 | 07.19 uur

Laatst gewijzigd

dinsdag 23 juli 2019 | 09.31 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub