In april heeft de gemeente Asten een enquête gehouden over wat u vindt van de lokale democratie in Asten.

Met deze enquête is een ‘foto’ gemaakt van de huidige lokale democratie.

Inwoners, raadsleden, collegeleden en ambtenaren beantwoordden online vragen over bijvoorbeeld burgerparticipatie, omgaan met maatschappelijke initiatieven, samenwerking tussen inwoners en de gemeente, verbeterprioriteiten, etc.

De resultaten zijn bekend en de gemeente is nu benieuwd of u de gemaakte foto herkent.

Hierover gaat de gemeente met u in gesprek op woensdag 4 september in de hal van het gemeentehuis.

De uitdaging ligt namelijk in het verder bij elkaar brengen van inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en gemeente, in gezamenlijke energie en creativiteit en in het ruimte geven om tot ontwikkeling te komen.

Een gemeente die meer loslaat, vertrouwen geeft en burgerinitiatief stimuleert. Zo wordt er samengewerkt onder de vlag van Vitale democratie aan de maatschappelijke opgaven uit de Toekomstagenda Asten 2030: transformatie buitengebied, vitale kernen, centrumontwikkeling en een klimaatbestendig en energieneutraal gemeente Asten.

Programma:

19.45 uur: inloop
20.00 uur: aftrap door burgemeester, terugkoppeling resultaten Quickscan lokale democratie, toelichting opzet avond
20.30 uur: in kleine groepen met elkaar in gesprek: inwoner, raad, college, ambtenaar
21.30 uur: pauze
21.45 uur: terugkoppeling uit de groepjes en vervolgproces
22.30 uur: afsluiting

Zie ook www.asten.nl/2030 onder het programma Vitale democratie, resultaten Quick scan lokale democratie. Hier vindt u het volledige rapport en een samenvatting.

Aanmelden is fijn, niet noodzakelijk. Aanmelden kan via m.feijen@asten.nl.


Trefwoorden: vitale democratie lokale democratie gemeente asten
Geplaatst

woensdag 28 augustus 2019 | 08.34 uur

Laatst gewijzigd

donderdag 23 januari 2020 | 06.30 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub