In Someren wordt er naar gestreefd om dit jaar een Lokaal Sportakkoord te realiseren, waarin sport- en beweegaanbieders, zorg, welzijn, onderwijs, overige maatschappelijke partners, het bedrijfsleven en de gemeente afspraken maken over hoe zij met elkaar de ambities voor en/of met sport en bewegen in Someren kunnen realiseren.

Op donderdag 12 september vindt er een startbijeenkomst plaats.

Tijdens deze bijeenkomst worden de aanwezigen nader geïnformeerd over het sportakkoord voor Someren, de weg er naar toe, de kansen die dit biedt en wat de inbreng van partners kan zijn.

De startbijeenkomst vindt plaats in gemeenschapshuis De Weijers aan de Ter Hofstadlaan.

De bijeenkomst begint om 19.30 uur.

Een belangrijke factor voor de realisatie van een succesvol Lokaal Sportakkoord is actieve deelname van een grote groep partners uit diverse sectoren. Daarom worden sport- en beweegaanbieders, het brede maatschappelijke middenveld, bedrijfsleven, de gemeente Someren en alle inwoners die graag meedenken over sport & bewegen in Someren, van harte uitgenodigd voor een startbijeenkomst.

Gemeenten kunnen via de landelijke partners (o.a. NOC*NSF, VSG) een sportformateur aanstellen. In Someren wordt deze rol als onafhankelijk procesbegeleider vervuld door Miriam van Moll, werkzaam bij SSNB (Stichting Sportservice Noord-Brabant). Zij kijkt er naar uit de partijen in Someren te begeleiden in het proces om als gelijkwaardige partners te komen tot een gedragen Lokaal Sportakkoord.

De realisatie van een Lokaal Sportakkoord in Someren volgt op het Nationaal Sportakkoord dat in 2018 werd gesloten. Minister Bruins tekende samen met vertegenwoordigers van de sport, gemeenten en andere organisaties het eerste Nationale Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’. Hierin staan zes ambities centraal: inclusief sporten en bewegen, duurzame sportinfrastructuur, vitale sport- en beweegaanbieders, positieve sportcultuur, van jongs af aan vaardig bewegen en topsport die inspireert. Het doel is om dit landelijke akkoord overal in Nederland te vertalen naar Lokale of Regionale Sportakkoorden, zodat de ambities in de lokale context uitgevoerd kunnen worden. Hieraan wil de sportformateur voor Someren graag samen met u invulling geven.

Aanmelden kan tot uiterlijk 9 september via www.ssnb.nl/sportakkoord-Someren.

 


Trefwoorden: lokaal sportakkoord
Geplaatst

woensdag 28 augustus 2019 | 12.56 uur

Laatst gewijzigd

zaterdag 14 september 2019 | 11.39 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub