Steeds meer bomen leggen het loodje als gevolg van de droogte.

Door het tweede droge jaar op rij staat het grondwaterpeil veel te laag, waardoor wortels niet meer bij het water komen.

Het gevolg is dat boomsoorten zoals de fijnspar en hemlockspar, die ondiep wortelen, sterven.

Deze dode bomen in de Somerense en Lieropse bossen worden in het najaar geruimd.

Door de droogte profiteert de keversoort de letterzetter. Deze letterzetter leeft van verzwakte fijnsparren. Deze kevers vermeerderen zich, zeker bij droog, warm en windstil weer, in een hoog tempo. Bij gebrek aan verzwakte bomen of bij een massale uitbraak kunnen dan kevers ook gezonde bomen aantasten.

In het najaar worden in de Somerense en Lieropse bossen een aantal percelen met dood hout geruimd. In deze percelen zijn verschillende bomen met blauwe stippen gemarkeerd. Deze gemarkeerde bomen blijven wel staan. Hierdoor oogt het bos straks minder open en tevens zijn deze bomen een voedselbron voor o.a. insecten, spechten en zwammen. De bomen worden verwijderd met een oogstmachine. De te verwijderen bomen worden net als op Boksenberg verwijderd door een oogstmachine.

Bij de uitvoering van de kap wordt gewerkt volgens de Gedragscode zorgvuldig bosbeheer. Deze gedragscode schrijft voor dat flora en fauna zoals roofvogelnesten, spechten(nest) bomen, mierennesten, holen en zeldzame planten, worden ontzien.

In de omgeving, waar de bomen worden gekapt, worden weer nieuwe bomen geplant. Dat gebeurt in januari/maart 2020. De soorten die gebruikt zullen worden zijn o.a. linde, esdoorn, haagbeuk en douglas.

 


Trefwoorden: dode bomen
Geplaatst

donderdag 29 augustus 2019 | 10.16 uur

Laatst gewijzigd

donderdag 29 augustus 2019 | 11.33 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub