Gemeenteraadsvergadering Someren

De gemeenteraad van Someren vergadert op donderdag 12 september in de raadzaal van het gemeentehuis.

Aanvang 20.00 uur.

Op de agenda staat o.a. 

1. Opening.

2. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van donderdag 4 juli.

3. Mededelingen door voorzitter, raadsleden en/of portefeuillehouders.

4. Ingekomen stukken.

5. Vaststellen vergaderschema 2020

6. Vaststellen bestemmingsplan Kerkstraat 70

7. Vaststellen bestemmingsplan Boerenkamplaan 23

8. Vaststellen bestemmingsplan Veegplan VII

9. Formeel vaststellen jaarrekening 2018

10. Instemmen met Zomernota 2019

11. Sluiting

SIRIS-radio zendt deze vergadering rechtstreeks uit.


Trefwoorden: gemeenteraadsvergadering gemeentehuis someren
Geplaatst

dinsdag 03 september 2019 | 09.36 uur

Laatst gewijzigd

vrijdag 13 september 2019 | 08.52 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub