Op woensdag 4 september werd in de trouwzaal van het gemeentehuis in Asten de overname-overeenkomst getekend tussen Korein, Norlandia en Stichting Peuterspeelzaal Pinkeltje.

Wethouder Janine Spoor was bij de ondertekening van de overeenkomst.

De overeenkomst houdt in dat per 21 oktober het peuterwerk in Asten wordt uitgevoerd door Korein en Norlandia en dat de Stichting Peuterspeelzaal Pinkeltje wordt opgeheven.

De reden hiervoor is gelegen in ontwikkelingen op zowel landelijk vlak (harmonisatie financiering voorschoolse voorzieningen en wet- en regelgeving m.b.t. kwaliteitseisen) als lokaal vlak (ontwikkeling strategisch huisvestingsplan primair onderwijs), die op de stichting afkomen.

Het bestuur van Pinkeltje vond het niet langer realistisch om als zelfstandige organisatie door te gaan. Het bestuur wilde daarom haar activiteiten op het gebied van peuterwerk overdragen en daarmee het peuterwerk in de gemeente Asten waarborgen.

Pinkeltje draagt daarom haar activiteiten op het gebied van peuterwerk over aan Korein en Norlandia. 

Voor de ouders heeft dit geen consequenties.

Het aanbod peuterwerk en het personeel op de huidige locaties blijven behouden. 


Trefwoorden: norlandia korein pinkeltje wethouder janine spoor
Geplaatst

donderdag 05 september 2019 | 20.49 uur

Laatst gewijzigd

vrijdag 06 september 2019 | 21.57 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub