Gemeenteraadsvergadering Asten

De gemeenteraad van Asten vergadert op dinsdag 22 oktober in het gemeentehuis. Aanvang 20.00 uur.

De agenda:

1.. Vaststellen agenda
2. Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 17 september 2019
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Kredietaanvraag nieuw schoolgebouw Stichting Prodas, locatie Varendonck
5. Zienswijze (herziene) Ontwerpbegroting 2020 Senzer en Meerjarenraming 2021-2023
6. Vaststelling bestemmingsplan Antoniusstraat Heusden
7. Tussentijdse rapportage najaar 2019
8. Project Waarderen op oppervlakte
9. Sluiting

SIRIS-radio zendt deze raadsvergadering rechtstreeks uit.


Trefwoorden: gemeenteraadsvergadering
Geplaatst

donderdag 17 oktober 2019 | 10.57 uur

Laatst gewijzigd

dinsdag 28 januari 2020 | 19.47 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub