Informatieavond beekdalontwikkeling ’t Aa-dal Zuid

’t Aa-dal Zuid heeft veel verschillende functies op het gebied van water, natuur, landbouw, recreatie, cultuurhistorie en landschap.

Om deze functies optimaal te kunnen benutten, gaat waterschap Aa en Maas samen met gebiedspartners (waaronder de gemeenten) werken aan een vernieuwde inrichting en het beheer van de beekdalen dat afgestemd is op de huidige en toekomstig ontwikkelingen.

Op dinsdag 29 oktober vindt er van 19.30 tot 21.30 uur een informatieavond plaats in Museum Klok & Peel in Asten.

Tijdens deze avond worden geïnteresseerden bijgepraat over het project en kan men meedenken over de toekomstige inrichting en het beheer van het gebied.

’t Aa-dal Zuid omvat de beekdalen van de Aa vanaf Limburg tot de A67 en de Kleine Aa.

Samen metbetrokkenen uit de streek richt men zich op het klimaatbestendiger maken van de beekdalen door:
• Klimaatadaptatie: in de toekomst gaat het vaker en harder regenen en er kunnen droge
perioden voorkomen. Dit kan onder andere wateroverlast en droogte veroorzaken. Hoe
richten we het gebied in, hoe gaan we om met beheer en onderhoud en wat kun je zelf
bijdragen aan klimaatadaptatie als je in het gebied werkt of woont?
• Optimalisatie peilbeheer voor de functies landbouw en ecologie in het gebied.
• Leefgebied planten en dieren: wat is er nodig om te zorgen dat de beken een goed
leefgebied worden voor planten en dieren en vissen de beken kunnen opzwemmen?
• Verbeteren van de waterkwaliteit.
• Recreatie en cultuurhistorie: ‘t Aa-dal Zuid heeft veel potentie voor recreatie en een rijke
cultuurhistorie.

Deze kansen worden bekeken en gerealiseerd waar mogelijk.

Geïnteresseerden uit de streek zijn welkom en worden geïnformeerd over het project en
worden uitgenodigd om mee te denken aan de toekomstige inrichting en het beheer van het gebied.

Daarnaast is er ook de mogelijkheid om in gesprek te gaan met de betrokken specialisten bij het project over de toekomstige plannen.

Aanmelden voor de bijeenkomst is niet nodig.

Meer informatie over het project is te vinden op www.aaenmaas.nl/aadalzuid.

Ook is er hier de mogelijkheid om je aan te melden voor een digitale nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de vorderingen van het project.


Trefwoorden: aa-dal museum klok en peel beekdalontwikkeling waterschap aa en maas
Geplaatst

zondag 20 oktober 2019 | 06.19 uur

Laatst gewijzigd

woensdag 30 oktober 2019 | 07.47 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub