Gemeenteraadsvergadering Someren

De gemeenteraad van Someren vergadert op donderdag 7 november in de raadzaal van het gemeentehuis.

Aanvang 19.00 uur. 

De agenda:

1. Opening.

2. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van donderdag 10 oktober.

3. Mededelingen door voorzitter, raadsleden en/of portefeuillehouders.

4. Vaststellen Programmabegroting 2020-2023.

5. Ingekomen stukken.

6. Geen wensen en bedenkingen kenbaar maken ten aanzien van deelname van Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven in de werkgeversvereniging gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen.

7. Geen wensen en bedenkingen kenbaar maken ten aanzien van de aansluiting van de ODZOB bij de werkgeversvereniging gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen.

8. Instemmen met indienen zienswijze over concept-Werkprogramma 2020 Metropool Regio Eindhoven.

9. Vaststelling Integraal Huisvestingsplan Primair- en Voortgezet Onderwijs 2019-2033.

10. Beschikbaar stellen krediet voor vervangende nieuwbouw basisschool 't Rendal en voor een Integraal Kindcentrum (IKC) in Lierop.

11. Afgeven verklaring van geen bedenkingen voor zonnepark Lungendonk.

12. Instemmen met het rapport 'Verbetervoorstellen proces bestemmingsplan Buitengebied'.

13. Sluiting.

SIRIS-radio zendt deze vergadering rechtstreeks uit.


Trefwoorden: gemeenteraadsvergadering
Geplaatst

woensdag 30 oktober 2019 | 11.17 uur

Laatst gewijzigd

woensdag 04 december 2019 | 08.04 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub