Presentatie ‘Landmijnen in en rond De Groote Peel’

Staatsbosbeheer houdt een aantal lezingen in het Buitencentrum De Pelen.

Het thema is ‘75 jaar bevrijding van de Peel’.

Op zondag 10 november vertelt Jan Wijdemans over landmijnen in en rond De Groote Peel.

De presentatie ‘Landmijnen in en rond De Groote Peel’ gaat vooral over het menselijk drama binnen een gewapende strijd. Tussen Groesbeek en Venlo en van de Maas tot Nederweert is langdurig gevochten van september tot in december 1944. Echter, de oorlog in de gebieden met landmijnen ging, tot ver na de bevrijding, gewoon door. Het gebied rondom De Groote Peel heeft zijn eigen geschiedenis. Het kenmerkt zich omdat in deze periode voortdurend strijd is gevoerd waarbij Engelsen, Schotten, Duitsers en Amerikanen afwisselend het gebied veroverden en heroverden. Naast een strijd met artillerie, tanks en ander gepantserd materieel is er veelvuldig gebruik gemaakt van landmijnen. Dit laatste heeft ook een onuitwisbare indruk op de lokale burgergemeenschap gemaakt.

De presentatie van Jan Wijdemans richt zich op het gebruik van landmijnen in het algemeen, met in het bijzonder de grillige inzet van dit wapen in en bij dorpen rondom De Groote Peel. Hij gaat in op de gebruikte typen landmijnen en hun technieken maar ook op het humanitaire effect zoals dat in de laatste decennia, na 75 jaar bevrijding, pas gezien is. Ver na de Tweede Wereldoorlog is er onder de vlag van de Verenigde Naties erkenning gekomen voor het humanitair leed van landmijnen in de vorm van een wereldwijd protocol dat het gebruik van die manier van oorlog voeren verbiedt.

Jan Wijdemans is als explosieven opruimer binnen Defensie actief geweest in vredesoperaties en als technisch adviseur in Genève voor de Nederlandse diplomatieke post bij de Verenigde Naties.

Wijdemans is, net als de andere sprekers in deze lezingenreeks, lid van de overleggroep ‘Oorlog rondom de Peel’, een groep van mensen die diepgaand in de oorlog geïnteresseerd is, ieder met eigen deskundigheid/ervaring op heel verschillende gebieden. De meerwaarde van dit overleg blijkt o.a. uit de presentaties die diverse leden gehouden hebben voor de lezingencyclus ‘Dodenvallei de Peel’ en in Buitencentrum De Pelen. Ook heeft de groep belangrijk bijgedragen aan het tot stand komen van en meegewerkt aan het door Museum Klok en Peel gelanceerde project ‘Death Valley De Peel’. 

 

Er zijn telkens twee identieke lezingen op een middag; om 13.30 uur en om 15.00 uur.

Deelname is een vrijwillige bijdrage.

Vooraf online reserveren via www.staatsbosbeheer.nl/75jaarbevrijdingpeel.

Meer informatie: www.staatsbosbeheer.nl/depelen of neem contact op met het Buitencentrum: e-mail depelen@staatsbosbeheer.nl of tel. 0495-641497.

 


Trefwoorden: buitencentrum de pelen landmijnen de groote peel jan wijdemans
Geplaatst

vrijdag 01 november 2019 | 06.59 uur

Laatst gewijzigd

zondag 10 november 2019 | 19.05 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub