Op dinsdag 10 december vindt er een openbare gemeenteraadsvergadering plaats in het gemeentehuis in Asten.

Aanvang 20.00 uur.

Agenda:

1. Vaststellen agenda
2. Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 5 november en de themabijeenkomsten van 16 oktober en 27 november
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020
5. Opzet governance vernieuwd gemeenschapshuis Asten
6. Verkeersluwe Markt
7. Vaststellen beleidsplan openbare verlichting 2020-2025
8. Stimuleringsregelingen afkoppelen hemelwater en aanleg groene daken
9. Concept Werkprogramma 2020 Metropoolregio Eindhoven
10. Vaststellen belastingverordeningen 2020
11. Toelating nieuw burgercommissielid Frans Janssen
12. Toelating raadslid Mary-Nell van de Ven-Schriks
13. Sluiting

De vergadering is live te volgen via SIRIS-radio.


Trefwoorden: gemeenteraadsvergadering mary-nell van de ven-schriks
Geplaatst

dinsdag 03 december 2019 | 08.28 uur

Laatst gewijzigd

woensdag 11 december 2019 | 06.29 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub