Gemeenteraadsvergadering Someren

De gemeenteraad van Someren vergadert op donderdag 12 december in de raadzaal van het gemeentehuis.

Aanvang 20.00 uur. 

De agenda:

1. Opening.

2. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van donderdag 7 november.

3. Mededelingen door voorzitter, raadsleden en/of portefeuillehouders.

4. Ingekomen stukken.

5. Vaststellen Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Someren. 

6. Vaststellen Verordening rechtspositie raads- en commissieleden. 

7. Geen wensen en bedenkingen kenbaar maken ten aanzien van aansluiting van GGD Zuidoost-Brabant en Senzer bij de werkgeversvereniging gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen.

8. Beschikbaar stellen krediet voor uitvoeren maatregelen hondenbeleid.

9. Vaststellen Beleid Schuldhulpverlening gemeente Someren 2019-2022.

10. Vaststellen Verordening Maatschappelijke ondersteuning 2020 en intrekken verordening Maatschappelijke ondersteuning 2018.

11. Kennisnemen van Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2018 en instemmen met opzet voor 2019..

12. Vaststellen Beleidsnota Duurzaamheid.

13. Vaststellen werkafspraken toepassing kruimelgevallenregeling.

14. Vaststellen Woonvisie Someren 2030.

15. Aangaan lening in het kader van de treasury.

16. Beschikbaar stellen krediet voor de transitie van waardering op inhoud naar gebruiksoppervlakte.

17. Vaststellen verzamelwijziging begroting 2019.

18. Vaststellen diverse belastingverordeningen 2020.

19. Vaststellen Legesverordening 2020.

20. Sluiting.

SIRIS-radio zendt deze vergadering rechtstreeks uit.


Trefwoorden: gemeenteraadsvergadering
Geplaatst

woensdag 04 december 2019 | 08.04 uur

Laatst gewijzigd

woensdag 22 januari 2020 | 10.50 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub