Waterschap Aa en Maas investeert in zonneweides op alle rioolwaterzuiveringen

De komende jaren legt waterschap Aa en Maas grote zonneweides aan op alle zeven rioolwaterzuiveringen in Oost-Brabant.

Het waterschapsbestuur heeft hiervoor 19 miljoen euro beschikbaar gesteld. Hiermee zet het waterschap een belangrijke stap om in 2030 volledig energieneutraal te zijn. De investering voor de panelen wordt in ongeveer dertien jaar terugverdiend. Als alle zonneweides in gebruik zijn, wekt het waterschap zo’n 80% van haar energieverbruik zelf op. De zonneweides leveren ongeveer de helft hiervan.

Komend voorjaar wordt de eerste zonneweide - een veld met ongeveer 10.000 zonnepanelen- aangelegd op de rioolwaterzuivering in Den Bosch. Volta Solar voert de opdracht uit in nauwe samenwerking met het waterschap.

Het schoonmaken van afvalwater van bedrijven en inwoners kost veel energie. Zo’n 95% van het totale energieverbruik van het waterschap gaat naar de zuiveringen. Door de zonneweides op de zuiveringsterreinen te plaatsen, kan de opgewekte elektriciteit ter plekke worden gebruikt. Bovendien geeft het waterschap als grondeigenaar onbenutte ruimtes op en nabij de zuiveringen een duurzame functie. Een win-winsituatie, waarmee het waterschap de kans benut om daar waar de meeste energie wordt verbruikt, ook het meeste op te wekken.

Als waterbeheerder wordt ook Aa en Maas geconfronteerd met de gevolgen van klimaatverandering. Extreme weersomstandigheden zoals droogte, hitte en wateroverlast komen steeds vaker voor. Het waterschap wil daarom in 2030 geen extra bijdrage meer leveren aan de uitstoot van broeikasgassen. Momenteel wekt het waterschap een kleine 40 % van haar verbruik op via de productie van biogas uit zuiveringsslib, zonnepanelen op daken en enkele waterkrachtcentrales bij stuwen. Na realisatie van zonneweides is dit verdubbeld. De resterende 20% moet komen uit aanvullende manieren om energie op te wekken of te benutten, bijvoorbeeld via toepassing van warmte uit (afval)water, drijvende zonnepanelen, zonnepanelen in combinatie met waterberging of windenergie.

 


Trefwoorden: rioolwaterzuiveringsinstallatie waterschap aa en maas
Geplaatst

maandag 16 december 2019 | 14.34 uur

Laatst gewijzigd

maandag 16 december 2019 | 14.40 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub