Gemeenteraadsvergadering Someren

De gemeenteraad van Someren vergadert op donderdag 30 januari in de raadzaal van het gemeentehuis.

Aanvang 20.00 uur. 

De agenda:

1. Opening.

2. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van donderdag 12 december.

3. Mededelingen door voorzitter, raadsleden en/of portefeuillehouders.

4. Ingekomen stukken.

5. Instellen onderzoekscommissie geloofsbrieven.

6. Toelaten Nancky van Doorn-Peerlings als lid gemeenteraad namens Wij zijn Someren-VVD.

7. Benoemen van Rick Krosenbrink tot burgerlid in de commissie Ruimte.

8. Vaststellen Instructie voor de griffier gemeente Someren 2019.

9. Invoeren uitgebreid spreekrecht voorafgaand aan commissievergadering.

10. Beschikbaar stellen krediet voor uitvoering van plan van aanpak Onweerstaanbaar Someren.

11. Instemmen met aanvragen uitkering Bommenregeling/Suppletieregeling explosieven bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

12. Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Veegplan VIII.

13. Vaststellen bestemmingsplan Kerkendijk 154-156.

14. Afgeven positief advies zonnepark Kerkendijk (achter nr. 117).

15. Aanpassen begroting 2020 naar aanleiding van financieel toezicht door provincie.

16. Vaststellen eerste wijziging Verordening Rioolheffing Someren 2020.

17. Sluiting.

SIRIS-radio zendt deze vergadering rechtstreeks uit.


Trefwoorden: gemeenteraadsvergadering
Geplaatst

woensdag 29 januari 2020 | 07.04 uur

Laatst gewijzigd

zaterdag 29 februari 2020 | 08.06 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub