Werksessies voor nieuwe omgevingsvisie gemeente Asten

De gemeente Asten werkt aan een omgevingsvisie.

Er liggen namelijk belangrijke vragen voor de toekomst van het buitengebied (stikstofproblematiek), een bruisend centrum, lekker wonen en leven in de kernen, energietransitie, aanpassingen aan veranderend klimaat (water en hitte), enz. Er zijn keuzes te maken die ertoe doen.

Om te sturen op hoe de gemeente er over vijftien jaar moet uitzien, stelt de gemeente een visie op waarin de grote lijnen vastliggen en die ruimte biedt voor initiatieven en ideeën.

De omgevingsvisie is samen met de Toekomstagenda Asten 2030 (opgesteld in 2018) het belangrijkste document voor de gemeente de komende jaren.

De omgevingsvisie gaat in de eerste plaats over de fysieke leefomgeving. Denk bijvoorbeeld aan natuur, landschap, water en cultuurhistorie. Maar ook de economie, waaronder bedrijvigheid, voorzieningen of de landbouw, krijgt een plek. Daarnaast is er een link met sociale opgaven, zoals gezondheid en leefbaarheid in de kernen.

De omgevingsvisie gaat over de gemeente Asten als geheel. Met hierin een onderscheid tussen verschillende gebieden zoals woon-, landbouw- en natuurgebieden. Zo is, met behoud van samenhang, voor elk gebied een eigen koers mogelijk.

Om een goede visie te maken, is de input van inwoners nodig. De komende tijd organiseert de gemeente daarvoor werksessies met inwoners en vertegenwoordigers uit vmaatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Hier gaan groepen inwoners met elkaar aan de slag met onderdelen van de omgevingsvisie.

Gemeenteraadsleden zijn bij de bijeenkomsten aanwezig om zelf mee te maken welke vraagstukken en discussies er op tafel komen. Die input nemen de raadsleden mee wanneer zij later dit jaar de omgevingsvisie bespreken in de gemeenteraad.

Meedoen is een uitgelezen kans om mee te werken aan het ruimtelijk beleid van de gemeente Asten. Het is de bedoeling om niet alleen ver in de toekomst te kijken maar ook concrete projecten te benoemen die meteen al in 2020 worden opgepakt.

De eerste bijeenkomst vindt plaats op donderdag 6 februari vanaf 19.30 uur in gemeenschapshuis De Klepel. De vervolgbijeenkomsten vinden plaats op maandag 2 maart en maandag 23 maart.

U kunt zich tot 1 februari aanmelden met uw naam, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en leeftijd. Daarbij verneemt de gemeente graag welk onderwerp u een plek wilt geven in de omgevingsvisie.

Aanmelden kan via e-mail omgevingsvisie@asten.nl of Postbus 290, 5720 AG Asten.

De gemeente denkt aan maximaal vijftig deelnemers.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stefan Olschewsky via e-mail s.olschewsky@asten.nl of tel. 0493-671212.


Trefwoorden: omgevingsvisie gemeente asten stefan olschewsky
Geplaatst

donderdag 23 januari 2020 | 07.31 uur

Laatst gewijzigd

zondag 07 juni 2020 | 12.31 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub