Gemeenteraadsvergadering Asten

De gemeenteraad van Asten vergadert op dinsdag 4 februari in het gemeentehuis. Aanvang 20.00 uur.

De agenda:

1. Vaststellen agenda
2. Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 10 december 2019
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Notitie Gebundelde Uitkering 2019 Senzer
5. Stand van zaken Sociaal Domein eind 2019
6. Bestuursopdracht Ambitieonderzoek Museum Klok & Peel
7. Aankoop pluimveebedrijf Antoniusstraat 24 Heusden
8. Beleidsnotitie arbeidsmigranten 2020 
9. Vaststelling bestemmingsplan Asten parapluplan Wonen 2019
10. Vaststelling bestemmingsplan Asten Verzamelplan 
11. Schriftelijke vragen aan het college op grond van artikel 39 Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad
12. Sluiting

SIRIS-radio zendt deze raadsvergadering rechtstreeks uit.


Trefwoorden: gemeenteraadsvergadering
Geplaatst

dinsdag 04 februari 2020 | 10.48 uur

Laatst gewijzigd

dinsdag 04 februari 2020 | 20.06 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub