Conferentie ‘Scheiden zonder schade voor het kind’

Als vervolg op drie succesvolle conferenties houden de gemeenten Deurne, Asten en Someren een vierde conferentie, getiteld ‘Scheiden zonder schade voor het kind’.

Die conferentie wordt op maandag 17 februari van 16.30 tot 20.00 uur gehouden op het Varendonck College aan de Kanaalstraat in Someren.

Inloop vanaf 16.00 uur, inclusief maaltijd.

De conferentie is bedoeld voor onderwijs, kinderopvang, JGZ, jeugd- en gezinswerkers, scheidingsadvocaten, mediators, politie, gemeenten, huisartsen, maatschappelijk werk, welzijnswerk, woningbouwverenigingen, financiële ondersteuning en andere betrokkenen bij dit thema.

Het doel van de conferentie is ‘Het kind centraal bij een intersectorale aanpak ter voorkoming van en het beter omgaan met (v)echtscheidingen binnen de DAS-gemeenten’.

Helder Theater laat ons zien hoe we samen beter om kunnen gaan met valkuilen en kansen.

Vanuit dertien verschillende disciplines/rollen worden drie casussen gespeeld en besproken.

Daarbij staat de afstemming en samenwerking tussen de diverse disciplines centraal.

De organisatie hoopt de nodige actiepunten op te halen waarmee de drie gemeenten samen met de diverse organisaties aan de slag kunnen in het kader van het landelijk programma ‘Scheiden zonder schade’.


Trefwoorden: vechtscheiding echtscheiding varendonck college scheiden zonder schade
Geplaatst

dinsdag 11 februari 2020 | 13.07 uur

Laatst gewijzigd

dinsdag 18 februari 2020 | 07.53 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub