Het coronavirus stelt de lokale omroepen in Nederland voor grote uitdagingen.

Enerzijds omdat ze in deze tijd maximaal worden ingezet om de lokale gevolgen van de uitbraak in voor burgers begrijpelijke taal duidelijk te maken.

Anderzijds worden ze zelf hard getroffen doordat de broodnodige eigen inkomsten tot nul zijn gereduceerd vanwege de annulering van opdrachten en marginalisering van de reclame-inkomsten.

Dat geldt ook voor SIRIS, de lokale omroep van Asten en Someren.

SIRIS heeft de wettelijke taak om burgers onafhankelijk en betrouwbaar te informeren. Dat doen ze via televisie, online, social media (vooral facebook) en radio. Ook in deze tijden van crisis.

Dankzij SIRIS blijven we met elkaar in contact, juist nu dat door het coronavirus nauwelijks meer kan.

Bovendien zijn velen van ons er dankzij de lokale omroep getuige van hoe onze burgemeesters en wethouders ons tot in onze huiskamers toespreken, ervaren we hoe  medeburgers hulp bieden aan ouderen en zieken en leven we intens mee met bevriende patiënten en zorgverleners in de woonzorgcentra en andere zorghuizen.

Maar of lokale omroepen, waaronder SIRIS, zelf het einde van de coronacrisis nog zullen overleven is allesbehalve zeker.

De schade door de noodmaatregelen bedraagt voor de sector als geheel zo'n 350 duizend euro per week.

Marc Visch, directeur van de NLPO, de brancheorganisatie voor de lokale publieke omroepen, verwacht dat over twee maanden één op de vijf lokale omroepen in dermate grote financiële problemen verkeert dat zij de activiteiten moeten staken.

Dit komt voornamelijk door de structureel slechte financiële uitgangspositie van bijna alle lokale omroepen. 

Dat lokale omroepen het financieel zwaar hebben, was al veel langer bekend.

Van de ruim 1 miljard euro die het Rijk jaarlijks tot zijn beschikking heeft voor de publieke media gaat slechts 1 procent naar de lokale omroep.

In tegenstelling tot de landelijke en regionale omroepen hebben lokale omroepen nagenoeg geen reserve en kunnen zij geen kleine tegenslag opvangen. 

Ook voor SIRIS wordt het erop of eronder. Harrie van Horik, directeur van SIRIS: ''Het zou heel zuur zijn als de coronacrisis de nekslag voor SIRIS zou worden. De gemeenten doen hun best om dat te voorkomen door het afnemen van extra gemeenteprogramma's. De acquisitie voor de reclame en de werving van nieuwe businessclubleden liggen stil, maar er is nog een geldstroom die voor ons heel belangrijk is. Die van de Vrienden van SIRIS, de inwoners van Asten en Someren. Vrienden die iedere dag naar www.siris.nl, SIRIS-tv, kabelkrant, facebook, twitter en de nieuwe SIRIS-app kijken of naar SIRIS-radio luisteren. Ik roep de inwoners van Asten en Someren op om ook Vriend van SIRIS te worden.''

Dankzij uw bijdrage zorgt u mede voor het voortbestaan van uw lokale omroep SIRIS. Vriend van SIRIS kost u maar 10 euro per jaar. U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer: NL29 RABO 0148 0472 38 t.a.v SIRIS Asten Someren.

Van Horik: ''We hebben zo'n 8.500 volgers cq. vind ik leukers op facebook. Die zijn lang niet allemaal Vriend van SIRIS, dus ga je gang!''


Trefwoorden: siris
Geplaatst

maandag 13 april 2020 | 12.36 uur

Laatst gewijzigd

maandag 13 april 2020 | 11.36 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub