Onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater

Door de aanhoudende droogte, hoge temperaturen en daaraan gekoppelde effecten op de waterstanden stelt waterschap Aa en Maas per vandaag een onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater in.

Er mag geen water meer uit sloten en beken worden gehaald om akkers te beregenen.

Ook het besproeien van tuinen en sportvelden uit sloten en beken is verboden.

Het verbod is van kracht tot het moment dat het waterpeil weer op niveau is.

Nog niet eerder is het verbod zo vroeg ingesteld.

Het waterschap wil verdere daling van het waterpeil voorkomen en voldoende watervoorraad behouden voor de warme en droge periode die nog komt. Door lage waterstanden kan er namelijk schade aan oevers en kades worden aangericht.

Daarnaast is er kans op een verslechtering van de waterkwaliteit, doordat door de hoge buitentemperatuur het water opwarmt. Hierdoor bevat het water minder zuurstof en dat is dodelijk voor planten en dieren.


Trefwoorden: oppervlaktewater onttrekkingsverbod
Geplaatst

woensdag 20 mei 2020 | 12.27 uur

Laatst gewijzigd

woensdag 20 mei 2020 | 13.32 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub