Meer AED’s in Someren

Stichting Dr. Eijnatten is binnen de gemeente Someren druk bezig met de gezondheid van alle inwoners.

Een mooi project tijdens de coronacrisis is de plaatsing en financiering van AED’s.

Er wordt o.a. gekeken naar de tijd die men nodig heeft om een AED bij het slachtoffer te krijgen. Dit is de zogezegde ‘zesminutenzone voor burgerhulpverlening’.

Someren blijft groeien. Daardoor is in samenwerking met de EHBO-vereniging Someren de verdeling van AED’s opnieuw bekeken.

Het aantal apparaten dat 24 uur per dag bereikbaar is, is inmiddels flink uitgebreid.

Er is een nieuwe AED geplaatst bij Leenen Steengoed aan de Vaarselstraat en aan de buitengevel van een woonhuis aan de Meidoornstraat 33 in Someren-Eind.

Mede door de komst van woonwijk Groote Hoeven is een AED geplaatst aan de Kerkendijk 32. Houthandel Looijmans heeft hiervoor een speciale zuil geschonken.

Alleen aanschaffen van een AED is niet voldoende. Controleren op werkzaamheid is zeker zo belangrijk. Onderdelen zoals accu en elektroden moeten na een inzet of bij het verstrijken van de uiterste gebruiksdatum vervangen worden.

Een AED kan immers levens redden.

Hiervoor zetten diverse Somerenaren zich belangeloos in.


Trefwoorden: aed aed-post houthandel looijmans leenen steengoed ehbo ehbo-vereniging someren stichting dr eijnatten
Geplaatst

maandag 25 mei 2020 | 06.40 uur

Laatst gewijzigd

maandag 25 mei 2020 | 09.04 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub