Gemeenteraadsvergadering Someren

De gemeenteraad van Someren vergadert op donderdag 4 juni in de raadzaal van het gemeentehuis.

Aanvang 20.00 uur.

De agenda:

1. Opening.

2. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van donderdag 7 mei.

3. Mededelingen door voorzitter, raadsleden en/of portefeuillehouders.

4. Ingekomen stukken.

5. Vaststellen addendum bij Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering griffie gemeente Someren.

6. Beschikbaar stellen krediet voor transitiekosten in verband met ontvlechting I&A-samenwerking Asten-Someren.

7. Instemmen met 4e wijziging Gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost.

8. Kennisnemen van en instemmen met zienswijze op conceptprogrammabegroting 2021 GGD Brabant-Zuidoost.

9. Kennisnemen van en instemmen met zienswijze op ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 Senzer.

10. Kennisnemen van en instemmen met zienswijze op ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 GR Peelgemeenten.

11. Kennisnemen van en instemmen met zienswijze op ontwerpbegroting 2021 BSOB.

12. Vaststellen ontwikkelingskader Speelheuvelstraat 30 (oprichten appartementengebouw).

13. Vaststellen Bestemmingsplan Parapluplan parkeren 't Vaartje Someren.

14. Vaststellen Bestemmingsplan Houtbroekdijk 29 en ong. Someren.

15. Vaststellen Bestemmingsplan Heikantstraat 32 Someren.

16. Sluiting.

SIRIS-radio zendt deze vergadering rechtstreeks uit.


Trefwoorden: gemeenteraadsvergadering
Geplaatst

woensdag 27 mei 2020 | 07.25 uur

Laatst gewijzigd

donderdag 25 juni 2020 | 14.56 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub