Vanaf 2 juni is sociaal-cultureel De Ruchte in Someren weer geopend.

Vanaf 2 juni tot en met 10 juli zal de receptie van De Ruchte weer elke dag bemand zijn van 8.30 tot 17.00 uur.

Vanaf die dag ontvangt De Ruchte weer incidentele huurders in het gebouw. Hiervoor hebben ze het Dobutheater en De Huiskamer in gebruik.

Alle huurders doen per e-mail vooraf een aanvraag om een ruimte te huren. Deze is pas definitief als deze door De Ruchte bevestigd is en de huurder akkoord gaat met het protocol van De Ruchte.

Toegang tot De Ruchte:
• Alleen via de hoofdingang.
• De voordeur van De Ruchte is te allen tijde gesloten en wordt door een medewerker van De Ruchte tijdens de openingstijden voor de reserveringen geopend.
• Ouders en/of begeleiders hebben geen toegang.

Toegang tot de gereserveerde ruimte:
• De gereserveerde ruimte, en dus ook De Ruchte, is alleen toegankelijk tussen de gereserveerde tijd die schriftelijk (via e-mail) is overeengekomen.
• Bij elke reservering wordt door de huurder een coronaverantwoordelijke aangewezen, die gedurende het verblijf in De Ruchte als aanspreekpunt dient. Deze wordt bij de reservering door de huurder doorgegeven. Deze persoon ziet toe op naleving van de regels van het protocol. Deze persoon dient zich als eerste te melden bij de hoofdingang.
• De deuren aan de voorzijde van De Ruchte gaan vijf minuten voor aanvang van de reservering open en sluiten vijf minuten na aanvang reservering (kom dus op tijd). Daartussen worden de deuren zonder voorafgaand overleg niet meer geopend.
• Iedereen wast zijn/haar handen met de desinfecterende zeep die bij de entree staat.
• Eenieder die voor een reservering De Ruchte betreedt pakt een sticker die voor deze dag klaarligt bij de entree en houdt deze duidelijk zichtbaar tot het verlaten van het pand opgeplakt. Dit ter controle op het maximumaantal bezoekers.
• Jassen en tassen dienen te worden meegenomen in de gereserveerde ruimte. Deze worden door de bezoeker bij zich gehouden.

Protocol voor veilige en verantwoorde heropening
• De gebruiker ziet er op toe dat alleen de toegewezen toiletruimte bij de gehuurde ruimte door maximaal 1 persoon per keer wordt gebruikt. Er worden diverse toiletten afgesloten om zo de 1,5 meter strak te hanteren. De gebruikers houden dit zelf in de gaten.
• In de gereserveerde ruimte dient iedereen 1,50 meter uit elkaar te staan/zitten.
• De huurder krijgt na afloop van de reservering 15 minuten de tijd om:
- de gebruikte materialen, zoals tafels en stoelen, de te desinfecteren met daarvoor bestemde
aanwezigen middelen,
- alles terug te zetten zoals bij binnenkomst,
- de ruimte te verlaten via de aangewezen looproute.

Pauze:

• De pauze dient in de gereserveerde ruimte te worden gepland.
• Eventuele koffie en thee kan door De Ruchte op bestelling op een serveerwagen in de ruimte worden geleverd. Er dient dan gepast te worden voldaan a € 1 per kop koffie/thee.
• De bestelling dient uiterlijk 15 minuten voor aanvang van de pauze te zijn doorgeven.
• Houd ook tijdens de pauze rekening met de 1,50 meter regel.

Vooralsnog zal de horeca verder gesloten blijven. Gedurende de heropeningsperiode zal gekeken worden of de horeca weer geopend kan worden.

Verlaten van de Ruchte:

• Verlaten van De Ruchte gaat alleen via de achteruitgang die uitkomt op de grote parkeerplaats aan de achterzijde.

Overige bepalingen:

De Ruchte draagt er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk
worden nageleefd.

Denk hierbij aan:
Protocol voor veilige en verantwoorde heropening
De hygiënemaatregelen hangen bij de ingang en op verschillende plaatsen in De Ruchte.
Bij binnenkomst desinfecteert iedereen zijn handen met de daarvoor bestemde producten.
In of bij iedere ruimte:
- desinfecterende handgel (entree)
- papieren handdoekjes
- oppervlaktesprays
- plattegrond en looproute De Ruchte


Trefwoorden: de ruchte
Geplaatst

zaterdag 30 mei 2020 | 07.33 uur

Laatst gewijzigd

zaterdag 30 mei 2020 | 08.38 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub