Maaionderhoud bij sloten en beken

Tussen 1 juni en 15 november maait waterschap Aa en Maas zijn sloten en beken.

Incidenteel hebben ze al een aantal slootbodems gemaaid om ervoor te zorgen dat het water goed door kan stromen. Met dit jaarlijks maaionderhoud wordt voorkomen dat sloten en beken dichtgroeien.

De eerste maaironde is van begin juni tot half juli, de tweede van half augustus tot medio november. Tussen deze twee maairondes maaien ze extra waar het nodig is.

Het waterschap huurt aannemers in om het maaionderhoud uit te voeren. De aannemers rijden in een deel van de gebieden over gronden van particulieren. Grondeigenaren en pachters van gronden zijn volgens de Waterwet verplicht om deze onderhoudswerkzaamheden toe te staan. Ook zijn eigenaren van percelen die grenzen aan de sloten en beken verplicht om het maaisel te ontvangen. Voordat de aannemer met de werkzaamheden start, neemt hij contact op met de eigenaren.

Het waterschap maait zo vaak als nodig is om het waterpeil zo goed mogelijk te kunnen reguleren. Bij het maaien houden ze nadrukkelijk rekening met de natuur om onnodige schade aan flora en fauna te voorkomen. Ze maaien volgens werkprotocollen die voldoen aan de  wettelijke zorgplicht. 


Trefwoorden: waterschap aa en maas maaionderhoud
Geplaatst

woensdag 03 juni 2020 | 11.15 uur

Laatst gewijzigd

woensdag 03 juni 2020 | 14.23 uur

Auteur

AMJM Buenen


businessclub