Achterbanvergadering CDA Asten in De Kluis

Het CDA Asten houdt op dinsdag 9 juni een achterbanvergadering in de grote zaal van gemeenschapshuis De Kluis in Ommel.

Aanvang 20.00 uur.

Tijdens deze vergadering zullen de belangrijkste agendapunten van de komende commissies besproken worden. Uiteraard kunnen er eventueel ook andere onderwerpen met de fractie en wethouder besproken worden.

Agenda's commissies

Commissie Burgers (maandag 15 juni)

Scenariobepaling Museum Klok & Peel (adviserend)
Voortzetting project logeerhuis Plezant in 2021 en 2022 (adviserend)

Commissie Ruimte (dinsdag 16 juni)

Strategische notitie en stappenplan 2020 ruimtelijke dienstverlening Omgevingswet (opiniërend)
Consultatie van de raad over de concept-RES (Regionale Energie Strategie) (adviserend)
Voorontwerp bestemmingsplan 'Asten Verzamelplan 2020-2 (opiniërend)
Vaststelling bestemmingsplan 'Asten Verzamelplan 2020-1 (adviserend)
Extra krediet herinrichting Logtenstraat (adviserend)
Jaarrekening 2019 en concept (gewijzigde) begroting 2020 en meerjarenbegroting 2021-2024 GR Blink (adviserend)
Ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 ODZOB (adviserend)

Commissie Algemene Zaken & Control (donderdag 18 juni)

Vaststellen jaarstukken 2019 met toelichting accountant (adviserend)
Presentatie politiecijfers (informerend)
Tussentijdse rapportage 2020 (adviserend)
Jaarverslag informatiebeveiliging 2019 (adviserend)
Ontwerp begroting 2021 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (adviserend)


Trefwoorden: achterbanvergadering gemeenschapshuis de kluis cda asten
Geplaatst

zaterdag 06 juni 2020 | 06.40 uur

Laatst gewijzigd

dinsdag 09 juni 2020 | 23.01 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub