Bij het Varendonck College aan de Kanaalstraat in Someren staan al enkele jaren lokalen leeg.

Door de bevolkingskrimp komen er minder leerlingen naar het voortgezet onderwijs.

In de toekomst zal dit aantal nog verder dalen. Ook zijn de ruimtes aan vernieuwing toe. 

Op dit moment heeft het Varendonck College twee schoolgebouwen: Kanaalstraat 12 (bouwjaar 1953) en Kanaalstraat 14 (bouwjaar 2002).

Op verschillende vlakken is dit niet wenselijk:

- leerlingen pendelen op en neer. Het is zo moeilijk om een doorlopende leerlijn (waarbij leerlingen hun eigen weg kiezen tussen afdelingen en niveaus) mogelijk te maken.
- leegstand kost geld, met een steeds groter wordend tekort in de gebouwenexploitatie tot gevolg.

Bovendien is het gebouw aan de Kanaalstraat 12 technisch en functioneel niet meer van deze tijd. Het plan is daarom om dit gebouw af te stoten en het gebouw aan de Kanaalstraat 14 uit te breiden en aan te passen.

Het plan, zoals het er nu ligt, kost in totaal € 7.231.000, waarvan € 1.328.000 ten laste komt van het schoolbestuur.

De overige € 5.903.000 betaalt de gemeente Someren. Resultaat is één toekomstbestendig schoolgebouw dat voldoet aan alle bouwtechnische en onderwijskundige eisen. 

Het voorstel over de huisvesting van het Varendonck College is onderdeel van het Integraal Huisvestingsplan Primair en Voortgezet onderwijs.

Op donderdag 2 juli beslist de gemeenteraad hierover.

Het raadsvoorstel is te vinden op de raadswebsite https://someren.notubiz.nl/ bij de commissievergadering van 18 juni.

Deze commissievergadering is op donderdag 18 juni vanaf 20.00 uur rechtstreeks te volgen via SIRIS-radio.


Trefwoorden: varendonck college
Geplaatst

donderdag 18 juni 2020 | 14.33 uur

Laatst gewijzigd

donderdag 18 juni 2020 | 18.20 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub