Op dinsdag 30 juni vergadert de gemeenteraad van Asten in De Klepel met inachtneming van de RIVM-richtlijnen.

De raadsvergadering begint om 20.00 uur.

Er kunnen niet meer dan dertig personen aanwezig zijn.

Pers, insprekers, ondersteunende ambtenaren en publiek kunnen uitsluitend na aanmelding bij de griffier via e-mail griffier@asten.nl aanwezig zijn.

De uitzending is live te volgen via SIRIS-radio (zonder onderbrekingen door reclameblok).

U kunt de uitzending ook volgen op SIRIS-tv, maar dan wordt de uitzending wel onderbroken door de tv-programma's Van Dag tot Dag en SIRIS-Corona-Journaal en door reclame.

De agenda:

1. Vaststellen agenda
2. Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 26 mei 2020
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Scenariobepaling Museum Klok & Peel
5. Voortzetting project logeerhuis Plezant in 2021 en 2022
6. Consultatie van de raad over de concept Regionale Energie Strategie
7. Vaststelling bestemmingsplan 'Asten Verzamelplan 2020-2021'
8. Extra krediet herinrichting Logtenstraat
9. Jaarrekening 2019 en concept (gewijzigde) begroting 2020 en meerjarenbegroting 2021-2024 GR Blink
10. Ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 ODZOB
11. Vaststellen jaarstukken 2019
12. Tussentijdse rapportage voorjaar 2020
13. Jaarverslag Informatiebeveiliging 2019
14. Ontwerp begroting 2021 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
15. Sluiting.


Trefwoorden: gemeenteraadsvergadering
Geplaatst

dinsdag 23 juni 2020 | 05.55 uur

Laatst gewijzigd

woensdag 01 juli 2020 | 08.26 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub