In de strijd tegen de droogte gaat waterschap Aa en Maas samen met boeren op een eenvoudige, snelle, robuuste en voordelige manier het water vasthouden in de kleinere slootjes.

Dat gebeurt door het plaatsen van stalen rijplaten in de sloot.

Deze werken als een stuw en voorkomen dat kostbaar regenwater snel wegstroomt voor het de grond in kan zakken.

Waterschap Aa en Maas heeft al veel maatregelen getroffen om water vast te houden in de sloten en beken die ze zelf onderhouden. Dat is alleen niet genoeg. Vandaar dat nu samenwerking wordt gezocht met grondeigenaren om ook in de kleinere slootjes, de haarvaten van het watersysteem, regenwater vast te gaan houden.

Donderdag 25 juni werd met een kraanmachine een rijplaat geplaatst in een sloot langs het erf van melkveehouder Aarts aan de Broekstraat in Heusden.

Dagelijks bestuurslid Peter van Dijk: ,,De droogte vraagt erom dat we er met elkaar de schouders onder zetten en dat iedereen iets bijdraagt. Dit is een manier waarop dat kan. Snel, eenvoudig en wij stellen de rijplaten kosteloos ter beschikking. Zeg het voort zodat zoveel mogelijk andere grondeigenaren zich hierbij aansluiten want dan boeken we echt resultaat”.

De broers Bas en Luuk van melkveehouderij Aarts sluiten zich daarbij aan: ,,Het is belangrijk dat er genoeg water aanwezig is in de bodem voor ons grasland. Door water beter vast te houden, werken we aan een hoger grondwaterpeil dat hiervoor nodig is.”

Geïnteresseerde boeren kunnen hierover een e-mail sturen naar info@aaenmaas.nl.

 


Trefwoorden: waterschap aa en maas droogte regenwater
Geplaatst

vrijdag 26 juni 2020 | 09.18 uur

Laatst gewijzigd

maandag 29 juni 2020 | 20.40 uur

Auteur

AMJM Buenen


businessclub