Gemeente Asten onderdeel van gesloten Green Deal met vijf grote zorginstellingen in de Peel

De ‘Green Deal Zorg’ duurt drie jaar en heeft als doel de milieuprestaties van de zorginstellingen te verbeteren.

Met de afspraken geven partijen invulling aan de landelijke energieopgave én de gemeentelijke doelstelling om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan. Daarnaast wordt op tal van andere gebieden gewerkt aan verduurzaming, zoals vermindering van afval, zorgvuldige keuze van vervoersmiddelen ten gunste van de luchtkwaliteit en bewuste inrichting van gebouwen en terreinen met het oog op de toekomst.

Hoofdrolspelers in de Green Deal zijn de zorginstellingen Combinatie Jeugdzorg, LEV groep, ORO, Savant Zorg en De Zorgboog.

Op 1 juli ondertekenden deze vijf zorgverleners de Green Deal samen met de gemeenten Helmond, Asten, Someren, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek, Milieu Platform Zorgsector, de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en het Ministerie van EZ. Ook de GGZ Oost-Brabant en het Innovatiehuis De Peel zijn betrokken bij de deal die daarnaast verbonden is met de Green Deal Nederland ‘Duurzame zorg voor een gezonde toekomst’.

Inzet op klimaat, energie en het milieu, helpt de sector grip te houden op de vaste lasten en huisvesting en werkt zij aan de opgelegde landelijke energieopgave. Door proactief en samen aan de slag te gaan kunnen ervaringen, kennis en kunde uitgewisseld worden op verschillende thema’s.

Een prettige en belangrijke bijkomstigheid voor de deelnemers is, dat gedurende de looptijd, de handhaving on hold staat, voor de duurzaamheidsthema’s die zij oppakken. Het uitgangspunt is dat er meer resultaat behaald wordt met willen en samenwerken, dan met moeten en controleren.

Bij deze deal wint iedereen. Verspreid over het land zijn al vele Green Deals gesloten en het is de bedoeling dat ook andere regiogemeenten op termijn aanhaken. Zo kan de samenwerking en kennis van duurzaamheidsvragen bij de zorg (uiteindelijk het doel) zich als een groeiend collectief over de regio verspreiden.


Trefwoorden: gemeentehuis green deal
Geplaatst

donderdag 02 juli 2020 | 08.39 uur

Laatst gewijzigd

vrijdag 03 juli 2020 | 09.21 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub