Op maandagavond 6 juli hield het bestuur van de Stichting Kloostergedachte Asten opnieuw een bijeenkomst met de omwonenden van het klooster aan de Wilhelminastraat in Asten.

Het bestuur informeert ‘de buurt’ met enige regelmaat - mondeling en schriftelijk - over de voortgang van de ontwikkelingen in en om het klooster.

Het klooster is prachtig gelegen op loopafstand van het centrum en wordt omgeven door een park en tuinen.

Tijdens de bijeenkomst is in hoofdlijnen het volgende beeld geschetst:

Over de herbestemming van het klooster vindt vaak overleg plaats met de gemeente Asten. Vastgesteld is dat tot op heden de samenwerking en afstemming met de gemeente goed verloopt. De ambitie van het stichtingsbestuur om van het klooster en park een bijzondere plek te maken wordt erkend en ondersteund. Concreet betekent dit dat het klooster vooral een woonbestemming krijgt voor senioren. Op dit moment worden verschillende scenario’s ontwikkeld voor de bouw van 10 tot 14 koopappartementen. De kapel en een deel van de begane grond is voorzien als een bijzondere locatie voor de organisatie van maatschappelijke, culturele, en educatieve activiteiten.

Ook het park en de tuinen krijgen een brede maatschappelijke bestemming. In de tuinen achter het klooster is de mogelijkheid van dagbesteding als vrijetijdsbesteding in de bloemen-kruiden-groentetuinen een belangrijk uitgangspunt voor het bestuur.

In samenwerking met de gemeente wordt het park omgetoverd tot een prachtige ontmoetingsplaats voor bewoners, bezoekers, jong en oud en waarin allerlei voorzieningen de ontmoeting van mensen faciliteren (o.a. koffie-servicepunt, speeltuin, jeu de boules).

Architectonisch wordt gestreefd naar een mooie aansluiting met het klooster en wordt de toegankelijkheid vergroot door de aanleg van een natuurlijke voetpadenstructuur. Ook samen met de omwonenden onderzoekt het bestuur de mogelijkheid om het park toegankelijk te maken voor bezoekers. Veiligheid is hierbij een belangrijk uitgangspunt.

Het was een geanimeerde bijeenkomst met betrokken aanwezigen die werd afgesloten met een rondleiding door het klooster en park en tuinen. Draagvlak vanuit de omwonenden voor de planvorming is zeker aanwezig.


Trefwoorden: stichting kloostergedachte asten h hart patersklooster
Geplaatst

vrijdag 10 juli 2020 | 15.43 uur

Laatst gewijzigd

vrijdag 10 juli 2020 | 19.25 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub