Dopen mag weer in Franciscusparochie

In de Franciscusparochie Asten-Someren mag er weer gedoopt wor­den, mits de anderhalvemeter­maat­re­gel in acht wordt geno­men.

Voor Asten en Heus­den is een een maximum van 25 mensen gewenst. Ook dienen de doopvie­ringen kort en krach­tig te zijn.

Aanmelden kan via het pa­ro­chie­secre­ta­riaat van maan­dag tot en met don­der­dag van 10.00 tot 12.00 uur of via e-mail se­cre­ta­riaat@rkfran­cis­cus.nl.

De Gilde­ka­pel van Someren-Eind is te klein om de anderhalvemeter­maat­re­gel te waarborgen, dus daar wordt voorlopig nog niet gedoopt. Dit kan wel in de Lambertus­kerk in Someren.


Trefwoorden: franciscusparochie
Geplaatst

maandag 13 juli 2020 | 18.00 uur

Laatst gewijzigd

maandag 13 juli 2020 | 19.00 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub