Extra lokale steun coronacrisis in gemeente Asten

De coronacrisis raakt ons allemaal. Individueel en gezamenlijk nemen we onze verantwoordelijkheid. Zo ook de overheid.

De Rijksoverheid heeft reeds een aantal maatregelen genomen om inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen compensatie te bieden, door regelingen zoals bijvoorbeeld de TOZO en de NOW. Een nieuwe regeling speciaal voor amateursportverenigingen, de zogenaamde TASO regeling, is op 15 juli in werking getreden.

Ook vanuit de gemeente Asten is grote behoefte om inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen (financiële) compensatie en steun te bieden voor de impact die de coronacrisis veroorzaakt. Compensatie kan echter niet zomaar, maar is aan veel landelijke- en internationale regels gebonden. Daarnaast speelt de eigen financiële situatie van de gemeente Asten een rol in de mogelijkheden die er zijn.

In de raadsvergadering van 7 juli is de ‘Financiële analyse 2020 & Coronacrisis’ besproken. De gemeenteraad van Asten heeft besloten om extra lokale compensatiemaatregelen te treffen. Deze zijn afgeleid van de bestaande rol van de gemeente Asten op het gebied van verhuur van maatschappelijk vastgoed, gemeentelijke heffingen en subsidieverlening.

De gemeente Asten gaat het volgende compenseren:

- Verenigingen, die gebruik maken van de sportvelden in Heusden, Ommel, Asten, van de gymzaal aan de Schoolstraat en van sportcomplex De Schop, betalen daarvoor huur. In de periode half maart tot 1 juli 2020 konden de velden, de gym/sportzalen en het zwembad niet gebruikt worden. Daarom hoeft deze huur niet betaald te worden.

- Horeca-ondernemers betalen huur voor de gemeentegrond die ze gebruiken voor hun terras. In de periode half maart tot 1 juni 2020 mochten de terrassen niet open. Voor deze periode hoeft daarom geen huur betaald te worden. Daarnaast is de extra gemeentegrond voor het ‘1.5 m terras’ gratis in gebruik.

- Leges voor een evenement wat niet door kon gaan. Deze betaalde leges worden terugbetaald aan de organisatoren van het betreffende evenement.

- Marktgelden voor een markt waar je niet mocht staan. Dit betreft de non-food sector die een aantal weken niet op de markt mochten staan. Zij krijgen de betaalde marktgelden terug.

-  Minder streng toepassen van de subsidievoorwaarden in 2020 voor de standaardsubsidies aan vrijwillige- en professionele organisaties.

Bij compensatie gaat het niet alleen om geld. Meedenken, faciliteren en denken in creatieve oplossingen samen met u vanuit het gedachtengoed van de Toekomstagenda Asten 2030-Vitale democratie is ook van groot belang.

De resultaten van de TIP-enquête over de impact van de coronacrisis voor de Astense inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen geven daar tal van aanknopingspunten voor. 


Trefwoorden: gemeente asten coronacrisis
Geplaatst

woensdag 22 juli 2020 | 08.14 uur

Laatst gewijzigd

woensdag 22 juli 2020 | 18.23 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub