Start selectieproces zonneparken in Someren

De gemeenteraad van Someren heeft op 2 juli de beleidsevaluatie voor zonneparken en windmolens vastgesteld.

Onderdeel van dit beleid is het doorlopen van een zogenaamde tender waarbij de beste plannen voor zonneparken zullen worden geselecteerd. De uiteindelijk geselecteerde plannen nodigt de gemeente uit om een vergunningaanvraag in te dienen. In totaal is er 50 MW aan zonnepark te vergunnen voor de periode 2020-2022.

Bent u grondeigenaar of ontwikkelaar of anderszins en geïnteresseerd om een zonnepark te realiseren binnen de gemeente Someren? Dan nodigt de gemeente u uit om deel te nemen aan deze tender.

Let op: vanwege de afgekondigde transportschaarste bij netbeheerder Enexis van 9 juli 2020 heeft de gemeente aanvullende voorwaarden moeten stellen met betrekking tot de planlocatie van zonneparken binnen de tender.

Concreet betekent dit twee dingen:

Zonneparken gelijk aan of groter dan 6 MVA kunnen niet in behandeling worden genomen
Om de impact van eventuele aansluitingstracés op de openbare ruimte te minimaliseren wordt deze impact meegewogen in de beoordeling en selectie van de plannen

In verband met COVID-19 wordt er geen informatiebijeenkomst georganiseerd. In plaats daarvan wordt een nota van inlichtingen opgesteld. U kunt daarvoor uw concrete vragen insturen via e-mail gemeente@someren.nl. De nota van inlichtingen wordt vanaf 28 augustus gedeeld en kan worden opgevraagd.

U kunt uw plan indienen tot uiterlijk vrijdag 16 oktober om 12.00 uur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via e-mail gemeente@someren.nl of via tel. 0493-494888.


Trefwoorden: zonnepark
Geplaatst

woensdag 29 juli 2020 | 08.46 uur

Laatst gewijzigd

woensdag 29 juli 2020 | 09.56 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub