Gemeenteraadsvergadering Someren

De gemeenteraad van Someren vergadert op donderdag 17 september in de raadzaal van het gemeentehuis.

Aanvang 20.00 uur.

De agenda:

1. Opening.

2. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van donderdag 4 juni.

3. Mededelingen door voorzitter, raadsleden en/of portefeuillehouders.

4. Ingekomen stukken.

5. Beoordelen 2e begrotingswijziging 2020 en 1e begrotingswijziging 2021 GR Peelgemeenten.

6. Instemmen met wijziging Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten.

7. Beschikbaar stellen krediet voor renovatie kunstgras voetbalveld SV Someren.

8. Vaststellen bestemmingsplan Laan ten Boomen 30 in Lierop.

9. Vaststellen bestemmingsplan Slievenstraat ongenummerd (naast nummer 3).

10. Vaststellen bestemmingsplan Nieuwendijk 84.

11. Vaststellen bestemmingsplan Beliënberkdijk 37-39.

12. Vaststellen bestemmingsplan voormalige pastorielocatie Someren.

13. Vaststellen bestemmingsplan 2e partiële herziening Golfbaan De Swinkelse 2021 - bedrijfwoning Kuilerstraat.

14. Sluiting.

SIRIS-radio zendt deze vergadering rechtstreeks uit.


Trefwoorden: gemeenteraadsvergadering
Geplaatst

dinsdag 15 september 2020 | 19.44 uur

Laatst gewijzigd

woensdag 28 oktober 2020 | 07.41 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub