In het Nederlandse klimaatakkoord hebben alle gemeenten in Nederland afgesproken dat ze regionale plannen gaan maken voor het besparen op energiegebruik, het opwekken van duurzame elektriciteit en het verwarmen van gebouwen met duurzame warmte.

Om genoeg elektriciteit op te wekken, moeten we zo veel mogelijk daken, geluidschermen, vuilstorten vol leggen met zonnepanelen.

Maar daaraan heeft de gemeente Asten niet genoeg.

De gemeente heeft daarom met deskundigen en belangengroepen een kaart gemaakt met mogelijke zoekgebieden voor zonnevelden en windmolens. De gemeente gaat voor deze gebieden de milieueffecten onderzoeken.

De gemeente wil van u weten wat u belangrijk vindt om mee te wegen bij de aanwijzing van gebieden. En welke randvoorwaarden u belangrijk vindt als er windmolens en zonnevelden komen. De enquete is via TIP Asten https://enquete.toponderzoek.com/asten in te vullen.

In Asten zijn drie mogelijke zoekgebieden. In deze zoekgebieden ziet de gemeente mogelijkheden voor zonnevelden en windmolens in combinatie met andere functies of oplossen van opgaven zoals stikstofreductie en water vasthouden.

Gebied Diesdonk is aangewezen omdat het dicht tegen een verdeelstation in Helmond ligt en daardoor relatief goedkoop aangesloten kan worden op het elektriciteitsnetwerk. Het gedeelte van het zoekgebied dat in Helmond ligt, is bovendien al aangewezen om mogelijk energie op te wekken.

Gebied Ospelerweg is aangewezen omdat in de zone rond de Peel noodzaak is voor extensivering van de landbouw. Energie kan een vervangende of aanvullende inkomstenbron zijn hierbij. In het gebied rond de Ospelerweg is de dichtheid van woningen het laagst waardoor er naast zonnevelden ook kansen voor windmolens kunnen zijn.

Gebied Dennendijk is aangewezen omdat hier mogelijkheden zijn voor windmolens in combinatie met bosuitbreiding.

De gemeente Asten houdt twee informatiebijeenkomsten. Gelet op de beperkingen op het aantal deelnemers door corona, kan maar een beperkt aantal geïnteresseerden aanwezig zijn. Aanmelden met datum kan via e-mail j.nelissen@asten.nl.

Maandag 5 oktober om 19.30 uur in De Klepel in Asten.
Woensdag 14 oktober om 19.30 uur in Hart van Heuze in Heusden.

Voor meer info kijk op www.metropoolregioeindhoven.nl of bel met Maaike van Jole, gemeente Asten, tel. 0493-671212.


Trefwoorden: regionale energie transitie zonnepark klimaatakkoord
Geplaatst

donderdag 17 september 2020 | 12.21 uur

Laatst gewijzigd

donderdag 17 september 2020 | 13.21 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub