Uitslag enquête discriminatie en inclusie

Discriminatie en racisme zijn momenteel actuele thema’s in het maatschappelijk debat.

Voor de gemeenteraad van Asten is dit een reden bij dit onderwerp stil te staan.

Een werkgroep, bestaande uit raads- en commissieleden van vier partijen en ondersteund door enkele ambtenaren, is vervolgens met de voorbereiding van een thema-avond gestart. In de maand september is door TIP Asten een enquête uitgezet over dit thema. De resultaten van deze enquête zouden dienen als input voor een speciale themabijeenkomst op 21 oktober. Door de aangescherpte coronaregels komt deze bijeenkomst te vervallen en uitgesteld naar een later moment.

In de bijlagen treft u een infographic aan met de belangrijkste conclusies en het volledige onderzoeksrapport.

Het doel van de enquête en thema-avond is om onszelf een spiegel voor te houden. Wij denken misschien wel dat iedereen voldoende mogelijkheden heeft om mee te praten en mee te draaien. Maar is dat ook daadwerkelijk zo? In hoeverre is er gemerkt of ongemerkt toch nog sprake van discriminatie of uitsluiting? Dit kan onder andere zijn op basis van geslacht, ras, leeftijd, religie, nationaliteit, sociale afkomst, handicap, ziekte of seksuele geaardheid.

De enquête is door 412 personen ingevuld en daarmee representatief.

De stelling of discriminatie in Asten plaatsvindt wordt door 45% van de deelnemers onderschreven, 25% is neutraal, 17% is het met de stelling oneens en 13% weet het niet.

Discriminatie in Asten vindt het meest plaats op basis van nationaliteit (71%), ras (69%) en sociale afkomst (49%).

De locaties die daarbij in beeld komen zijn de straat (66%), in het uitgaansleven (54%) en op school en bij verenigingen (beiden 47%).

Opvallend is dat 69% het (zeer) belangrijk vindt dat de gemeenteraad zich bezighoudt met het thema uitsluiting, 17% is neutraal, 11% vindt het (zeer) onbelangrijk en 3% weet het niet.

Enkele tientallen deelnemers hebben aangegeven interesse te hebben om mee te praten over de thema’s discriminatie, racisme en uitsluiting tijdens de themabijeenkomst. Zij zullen nog een persoonlijke uitnodiging ontvangen als bekend is wanneer de bijeenkomst plaatsvindt.

Infographic gemeente Asten - discriminatie en inclusie - versie 13-10-2020 (.pdf) Rapportage gemeente Asten - discriminatie en inclusie - versie 22-09-2020 (.pdf)


Trefwoorden: discriminatie
Geplaatst

vrijdag 16 oktober 2020 | 13.35 uur

Laatst gewijzigd

vrijdag 16 oktober 2020 | 17.37 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub