Herhaalde oproep voor de Zùmmerse Mens

Dit jaar wordt voor de 29e keer de Zùmmerse Mens gekozen.

Door het coronavirus is de organisatie genoodzaakt de onthulling op een andere wijze vorm te geven. In overleg met de gemeente Someren wordt gekeken hoe deze traditie op een goede manier voortgezet kan worden.

Aan iedereen in Someren-Dorp, Lierop, Someren-Eind en Someren-Heide dan ook een oproep: Kent u een bijzondere Zùmmerse Mens?

Deze eretitel komt de inwoner uit de gemeente Someren toe die altijd klaar staat voor een ander, misschien al jaren op de achtergrond iets betekent voor het verenigingsleven, die buurvrouw of buurman die nooit iets teveel gevraagd is. Een inwoner van Someren die zich op een bijzondere manier voor de gemeenschap inzet en vooral ook iemand, die dat zo onopvallend mogelijk doet.

Kandidaten kunnen schriftelijk of per mail worden voorgedragen, onder vermelding van de naam en het adres van degene die voor de eretitel wordt voorgedragen en de reden waarom hij of zij in aanmerking komt.

Ook de naam en het adres van degene die deze persoon voordraagt dienen vermeld te worden.

Kandidaten aanmelden kan tot 1 december via e-mail zummersemens@somerennatuurlijk.nl of schriftelijk aan Stichting Someren Natuurlijk, p/a Grebbe 7, 5711 KV Someren.

U kunt daarbij gebruik maken van het formulier op www.somerennatuurlijk.nl.

Anonieme voordrachten worden niet in behandeling genomen.

Personen, die al koninklijk of kerkelijk onderscheiden zijn, worden niet in de nominatie opgenomen.

 


Trefwoorden: zmmerse mens stichting someren natuurlijk
Geplaatst

maandag 09 november 2020 | 10.46 uur

Laatst gewijzigd

maandag 09 november 2020 | 13.12 uur

Auteur

AMJM Buenen


businessclub