Plannen voor een verkeersveilige schoolomgeving in de Beatrixlaan in Asten

Aan de Beatrixlaan in Asten wordt nabij het Varendonck College een nieuwe basisschool met kinderdagopvang gebouwd.

Ten behoeve van de bouw van de school en kinderopvang wordt ook de schoolomgeving aangepast. Deze aanpassingen zijn erop gericht om te komen tot een verkeersveilige schoolomgeving. Ook de omgeving van de sportvelden op ’t Root en het Varendonck College zijn bij deze aanpassingen betrokken.

Afgelopen maanden is in nauwe samenwerking met een extern bureau en een projectgroep een verkeersplan gerealiseerd.

De projectgroep bestaat uit vertegenwoordigers van het basisonderwijs, buurtbewoners, Varendonck College, sportverenigingen, IVN en Museum Klok & Peel. Het plan is dinsdag 24 november besproken in de commissie Ruimte.

Door de coronamaatregelen is het niet mogelijk het ontwerp live te presenteren of een inloopbijeenkomst te houden.

Wel is de gemeente Asten benieuwd naar uw reactie.

Reageren kan via e-mail schoolomgeving@asten.nl.

Wilt u liever iemand spreken, dan kunt u een afspraak in laten plannen via schoolomgeving@asten.nl. Bellen kan ook via tel. 0493-671212. Reageren of een afspraak maken over het plan kan tot 9 december.

Met de herinrichting van de Beatrixlaan wil de gemeente bereiken dat de schoolgaande kinderen makkelijk en veilig met de fiets of te voet naar school of de sportvereniging kunnen gaan, al dan niet onder begeleiding van ouders.

Dit wordt bereikt door:
- De aanleg van vrijliggende fietspaden, aan beide zijden van de Beatrixlaan (tussen de Rootweg en de Heesakkerweg).
- De aanleg van een goed toegankelijk voetpad, aan beide zijden van de Beatrixlaan (tussen de Rootweg en sportpark ’t Root/Varendonck College).
- Het realiseren van een veilige oversteek voor fietsers en voetgangers nabij de toekomstige school/opvang met zebra, rijbaanscheiding en een drempel.
- Het realiseren van een veilige oversteek nabij het Varendonck College voor voetgangers door de oversteek (zebra) te combineren met een drempel.
- Het realiseren van een veilige oversteek nabij het Varendonck College voor fietsers door de oversteek te combineren met een rijbaanscheiding.
- Het fietspad op de Rootweg wordt iets verbreed en er komt een nieuw voetpad aan de zijde van het school/kinderopvang.
- De 30 km zone tussen de Rootweg en de Heesakkerweg wordt behouden. 
- De rijweg wordt iets versmald zodat de snelheid uit het verkeer wordt gehaald.
- De openbare ruimte voor de school/kinderopvang wordt dusdanig ingericht/aangekleed dat deze herkenbaar is als schoolzone, zodat automobilisten zich bewust zijn van de aanwezigheid van kwetsbare verkeersdeelnemers.

Door de nieuwbouw van de school/kinderopvang is het nodig om kritisch te kijken naar het parkeren in de straat. De herinrichting is erop gericht dat op normale (sport)dagen voldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn. De incidentele grote parkeervraag bijvoorbeeld bij sportevenementen of bijvoorbeeld de Pompoendagen kan niet opgelost worden.

Wat gaat de gemeente doen om te voorzien in de parkeerbehoefte? 

- De beschikbare ruimte worden efficiënter ingericht.
- De parkeerplaatsen worden zoveel als mogelijk gepositioneerd zodat binnen een beperkte loopafstand van elkaars voorziening gebruik kan worden gemaakt (dubbelgebruik).
- Het huidige aantal parkeerplaatsen tussen de Heesakkerweg en de Rootweg is 110. Dit wordt uitgebreid tot minimaal 131 en maximaal 140 parkeerplaatsen.
- Parkeren langs de weg wordt niet meer toegestaan vanwege de verkeersveiligheid.
- Bij de basisschool komt een Kiss & Ride-zone, zodat de parkeerbehoefte tijdens piekmomenten in de ochtend en middag lager is.

De vrijliggende fietspaden en de andere aanpassingen vragen veel ruimte. Hierdoor zal groen verdwijnen. Zoveel als mogelijk worden de belangrijkste en meest vitale bomen behouden.

Hoe gaat de gemeente om met het groen nabij de nieuwe school/kinderopvang?

- Aan beide zijden van de Beatrixlaan en langs het fietspad Rootweg blijven de meeste laanbomen behouden. Alleen daar waar dat echt niet kan, vanwege bijvoorbeeld het fietspad, worden bomen gekapt.
- De onderbeplanting onder de laanbomen wordt gerooid zodat er vrij zicht is op het IKC (mede in kader van sociale veiligheid).
- Het bosje tussen het IKC en het Varendonck College blijft in zijn geheel behouden.
- Het bosje tussen het IKC en de achterzijde van de woningen aan de Heesakkerweg blijft deels in stand.

Hoe gaat de gemeente om met het groen tegen het sportpark?

- Het bestaande groen wordt gerooid. Hiervoor komen nieuwe bomen terug;
- Bij de technische uitwerking wordt bekeken of bestaande bomen kunnen worden ingepast in het ontwerp, zodat er minder gerooid hoeft te worden.

Bij extreme regenbuien is de Beatrixlaan door water op straat nauwelijks meer begaanbaar. Verder zijn door het veranderende klimaat het voorkomen van wateroverlast en hittestress steeds belangrijkere thema’s bij herinrichting. Ook deze thema’s hebben aandacht bij de aanpassing van de straat.

Hoe gaat de gemeente met deze thema’s om?

- De regen (neerslag), die op de nieuw te realiseren verharding valt, zal afwateren op de naastgelegen groenstroken of in de aan te leggen wadi’s.
- Op verschillende plekken gaat de gemeente ervoor zorgen dat het water via de weg naar de bestaande sloten kan stromen. Dit zonder tussenkomst van kolken. Een voorbeeld: op de kruising tussen de Rootweg en de Beatrixlaan ligt nu een drempel. Deze verschuift in verband met de oversteek bij de school/kinderopvang. Hierdoor zal het regenwater dat nu voor de drempel blijft staan makkelijker op natuurlijke wijze naar de sloot stromen.
- Op en rond de parkeerplaatsen worden nieuwe bomen aangelegd. Dit doen ze omdat (volwassen) bomen de airco’s van de omgeving zijn op hete dagen.


Trefwoorden: beatrixlaan varendonck college
Geplaatst

vrijdag 27 november 2020 | 17.21 uur

Laatst gewijzigd

woensdag 02 december 2020 | 16.11 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub