Gemeenteraadsvergadering live op SIRIS-radio en -tv

De gemeenteraad van Someren vergadert op donderdag 10 december in de raadzaal van het gemeentehuis.

Aanvang 20.00 uur.

Agenda:

1. Opening.

2. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 5 november.

3. Mededelingen door voorzitter, raadsleden en/of portefeuillehouders.

4. Ingekomen stukken.

5. Instellen onderzoekscommissie geloofsbrieven.

6. Benoemen burgerlid K.W.H.M. Kusters voor de fractie Wij zijn Someren-VVD.

7. Vaststellen gewijzigde instructie griffier Someren 2019.

8. Vaststellen Verordening op het onderzoekrecht van de raad gemeente Someren 2020.

9. Instemmen met toetreding tot gemeenschappelijke regeling ICT Noord- en Midden-Limburg (NML).

10. Vaststellen Verordening Gegevensverstrekking Basisregistratie Personen Someren 2020.

11. Vaststellen gewijzigde Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

12. Vaststellen Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2025.

13. Vaststellen Verordening bedrijveninvesteringszone Centrum-Someren 2021-2025.

14. Geen bedenkingen kenbaar maken tegen voorstel voor extra inzet Participatiecoach 2021.

15. Vaststellen wijziging Minimaverordening Someren 2015 en verordening Individuele inkomenstoeslag Someren 2017.

16. Vaststellen bestemmingsplan Vaartdijk 5.

17. Instemmen met het aantrekken van een lening.

18. Vaststellen diverse belastingverordeningen 2021.

19. Vaststellen Legesverordening 2021.

20. Sluiting.

SIRIS-tv zendt deze gemeenteraadsvergadering live uit op SIRIS-radio en SIRIS-tv.

 


Trefwoorden: gemeenteraadsvergadering
Geplaatst

woensdag 02 december 2020 | 11.13 uur

Laatst gewijzigd

dinsdag 19 januari 2021 | 17.47 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub