Commissievergaderingen live op SIRIS-tv en -radio

De commissie Ruimte en de commissie Burger en Bestuur in Someren vergaderen resp. op woensdag 13 en donderdag 14 januari via Microsoft Teams.

Deze vergaderingen worden vanaf 20.00 uur rechtstreeks uitgezonden op SIRIS-radio en SIRIS-tv.

Agenda commissie Ruimte:

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Dilia Blok

1. Opening en vaststelling van de agenda.

2. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 25 november 2020 en behandelen stand van zaken actielijst.

3. Regionale samenwerking.

4. Presentatie 'Stand van zaken bosbeheer en bomenonderhoud' door Bosgroep.

5. Vaststellen Beleidsplan Openbare Verlichting periode 2021-2025.

6. Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Veegplan X gemeente Someren 2020.

7. Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Parapluplan huisvesting arbeidsmigranten 2021.

8. Verklaring van geen bedenkingen Speelheuvelstraat 30.

9. Ingekomen stukken/mededelingen.
9a Informatie over notitie evaluatie bestrijding eikenprocessierups 2020.
9b Raadsinformatiebrief over verhoging leges bij achteraf aanvragen bouwvergunning.
9c Informatie over renovatie groen Slutelakker LieropVaststellen Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2025.

10. Rondvraag.

Agenda commissie Burger en Bestuur:

1. Opening en vaststelling van de agenda.

2. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 26 november 2020 en behandelen stand van zaken actielijst.

3. Regionale samenwerking.

4. Presentatie van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost 'Toelichting Visie 2025 VRBZO'.

5. Beoordelen concept-Werkprogramma 2021 van de Metropoolregio Eindhoven.

6. Deelnemen aan het experiment centraal tellen bij Tweede Kamerverkiezingen 17-03-2021.

7. Vaststellen Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Someren 2021.

8. Vaststellen beleidskaders reserve grondbedrijf.

9. Vaststellen beleidskaders kredietoverheveling investeringen.

10. Ingekomen stukken/mededelingen.
10a Informatie over Normenkader 2020.
10b Informatie over Corona rapportage 2020.
10c Informatie over jaarverslag vergunningen 2019.

11. Rondvraag.


Trefwoorden: siris-radio siris-tv commissievergadering
Geplaatst

dinsdag 12 januari 2021 | 10.15 uur

Laatst gewijzigd

dinsdag 12 januari 2021 | 10.39 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub