Op zondag 24 januari werd tijdens een speciale eucharistieviering stilgestaan bij het feit dat vijftig jaar geleden de Paulusparochie in Someren werd opgericht.

Om precies te zijn werd de parochie op 31 december 1965 opgericht.

De eerste 2½  jaar gingen de parochianen voor de eucharistieviering naar de kantine van de Technische school aan de Kanaalstraat. Pastoor Lammers werd door Mgr. Bekkers tot bouwpastoor benoemd.

Voor de financiering van het kerkgebouw was een bijdrage van het Rijk, het Bisdom en de Lambertusparochie beschikbaar, maar de parochianen moesten zelf nog 100.000 gulden bijeenbrengen om de exploitatie van het kerkgebouw verantwoord te maken.

De Somerense bevolking bracht via allerlei acties een groot gedeelte van het benodigde geld bijeen en op 17 september 1967 werd de eerste steen gelegd. Op 6 juli 1968 werd de Pauluskerk plechtig ingezegend door Mgr. Bluijssen.

Pastoor Pieter Scheepers en pater Xavier gingen op zondag 24 januari in de jubileumviering voor. Het Pauluskoor luisterde, samen met het Sint Jozefkoor uit Someren-Heide, de viering muzikaal op.

Na afloop was er een gezellig samenzijn in het zaaltje.


Trefwoorden: paulusparochie xavier arokiasamy pieter scheepers
Geplaatst

maandag 25 januari 2016 | 16.51 uur

Laatst gewijzigd

maandag 25 januari 2016 | 15.51 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub