Overschot op begroting Someren

De gemiddelde Somerense burger is komend jaar een paar tientjes meer kwijt aan gemeentelijke belastingen, maar die verhoging zorgt ervoor dat de gemeente kan blijven investeren in de dorpskernen.

Someren wil met verschillende andere belastingen ook naar het tarief dat in buurgemeente Asten wordt geheven. Zo wordt de toeristenbelasting in twee jaar gelijkgetrokken met die in Asten. Ook de grondprijs wordt in een klap verhoogd naar het Astense niveau. Voor dit jaar vertoont de begroting nog een overschot van een ton, maar voor de komende jaren dreigt een flink tekort. Noodzakelijke bezuinigingen komen in het voorjaarsoverleg aan de orde. Er zijn nog plannen voor een nieuwe riolering, de inrichting van het landbouwontwikkelingsgebied en een groot aantal zaken op het gebied van verkeer.

Trefwoorden: begroting someren
Geplaatst

woensdag 13 oktober 2010 | 14.00 uur

Laatst gewijzigd

woensdag 13 oktober 2010 | 14.09 uur


businessclub