Beregening grasland en sportvelden met grondwater toegestaan

Vanwege de aanhoudende droogte verruimen de Brabantse waterschappen per 27 april de mogelijkheden om grasland en sportvelden met grondwater te beregenen.

Het beregenen met grondwater wordt via vergunningen geregeld. Om schade voor agrariƫrs en andere grondeigenaren te voorkomen, zijn de normaal geldende beperkingen voor beregening van grasland met grondwater voor 31 dagen opgeheven. De waterschappen zijn het bevoegd gezag voor het verlenen van vergunningen voor beregening uit grondwater. Deze beregening is wel beperkt. In de vergunningen staat namelijk dat grasland niet mag worden beregend met grondwater in de maanden april en mei. In de maanden juni en juli mag grasland niet worden beregend met grondwater tussen 11.00 en 17.00 uur. Dit verbod is er om de grondwatervoorraad te beschermen. Vanwege de aanhoudende droogte hebben de Brabantse waterschappen besloten om de beperkingen van het beregenen van grasland en sportvelden met grondwater tijdelijk op te heffen. De Brabantse waterschappen voorkomen hiermee vooral dat de ruwvoervoorziening voor vee van agrariƫrs in gevaar komt. Dit betekent dat van 27 april tot en met 27 mei de beperkingen voor het onttrekken van grondwater voor het beregenen van grasland en sportvelden, zoals omschreven in de vergunningen hiervoor, niet van toepassing zijn. Om schade aan de niet beregende gronden en natuurgebieden zo gering mogelijk te houden, doen de waterschappen een dringend beroep op de vergunninghouders om alleen te beregenen als het echt noodzakelijk is. Zuinig zijn met water is zowel voor de landbouw als de natuur van groot belang. Om de droogte op te heffen is een langere periode van voldoende neerslag nodig.

Trefwoorden: grondwater beregening
Geplaatst

woensdag 27 april 2011 | 16.32 uur

Laatst gewijzigd

woensdag 27 april 2011 | 15.35 uur


businessclub