Bosonderhoud Gebergten en Herselse heide

Begin september is gestart met het jaarlijks bosonderhoud, ook wel houtoogst genoemd.

Het bosonderhoud vindt plaats in de bossen bij het Gebergten en de Herselse heide. Dit bosbeheer staat los van de werkzaamheden rondom het Beuven. Het onderhoud heeft als doel de soortenrijkdom van het gebied te verhogen en meer structuurvariatie in het bos te creëren. Een van de gevolgen is dat we de huidige bossen omvormen om kruiden, struiken, jonge bomen en oudere bomen meer ruimte te geven. Door inheemse loof- en naaldsoorten te laten groeien in de bossen ontstaat afwisseling in hoog en laag, dichte en meer open gebieden waardoor het leefgebied aantrekkelijker wordt voor een verscheidenheid aan planten en dieren. Ook wordt het gebied aantrekkelijker voor de bezoeker. De te verwijderen bomen zijn met oranje verf gemarkeerd. De werkzaamheden worden uitgevoerd met een oogstmachine die de bomen velt, ontdoet van zijtakken en de stam in stukken zaagt. Deze gezaagde stukken worden vervolgens door een uitrijcombinatie naast de grotere paden opgestapeld. Daarvandaan worden de stammen getransporteerd naar de houtverwerkende industrie. Bij de uitvoering van de bosbeheermaatregelen wordt gewerkt volgens de Gedragscode zorgvuldig bosbeheer. Deze gedragscode schrijft voor dat flora en fauna wordt ontzien, bijvoorbeeld roofvogelnesten, spechten(nest) bomen, mierennesten, holen en zeldzame flora. De werkzaamheden zijn vóór 22 december afgerond.
Geplaatst

vrijdag 20 september 2013 | 22.06 uur

Laatst gewijzigd

vrijdag 20 september 2013 | 21.20 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub