Op zondag 5 februari werd in een propvolle De Ruchte in Someren het boek van Gerard Geboers uit Asten gepresenteerd.

Het boek draagt de titel ‘Zij woonden een jaar in een bos – 1 augustus 1943 – 21 september 1944’ en het boek verhaalt de lotgevallen van een aantal onderduikers, met name in kamp Dennenlust in de bossen bij Moorsel in Lierop. De Duitse bezetter legde in 1943 steeds meer beperkende maatregelen op. Nederlandse studenten moesten zich loyaal verklaren aan het Duitse gezag, ex-militairen werden verplicht zich als krijgsgevangene te melden. Velen weigerden hieraan gehoor te geven en doken onder. Die zomer en herfst zochten twaalf mannen uit de regio Den Haag hun toevlucht in de bossen op Hoogenbergen, gemeente Asten. Tegen de kerst voelden ze zich daar niet langer veilig. De bossen bij Moorsel in Lierop boden een betere vestigingsplek. Hun binnen de grenzen van de gemeente Someren ingerichte kamp ‘Dennenlust’ bleef veilig tot de geallieerden kwamen. Bij de bevrijding op 21 september 1944 verbleven daar dertig onderduikers. Ook aan vijftien geallieerde piloten bood Dennenlust een tijdelijke schuilplaats. De onderduikers ontwikkelden zich kort voor de bevrijding tot heuse partizanen. Gerard Geboers heeft naspeuringen gedaan naar die onderduikers. Ook de hulpverlening door de plaatselijke fietsenmaker, de respectievelijke bakkers, de jachtopziener, de hoofdzuster, de katholieke priester met zijn LO-groep en een paar boerenfamilies had zijn belangstelling. Die kwam voort uit de betrokkenheid van zijn eigen familie, die gedurende de hele periode op verschillende manieren hulp en ondersteuning bood. Zijn opa en oma leverden groenten en eieren. Ten tijde van de verhuizing van het kamp verleenden zij onderdak aan een drietal protestantse jongemannen. Zijn heeroom, kapelaan Johan Geboers uit Someren-Heide, was actief binnen de LO-afdeling Someren. Bij zijn ouders maakte hij kennis met die onderduikers. Hij werd aalmoezenier van het kamp en ook bracht hij er geallieerde piloten naar toe. Een indrukwekkend gesprek met Marietje Kooistra-Kruijf en Sjeng Hoeben van het Comité ‘Geschiedenis van Someren in de Tweede Wereldoorlog’ in de late herfst van 2007 markeerde het begin van wat een lange weg naar het publiceren van een boek zou blijken. In “Zij woonden een jaar in een bos – 1 augustus 1943 – 21 september 1944” doet Gerard Geboers verslag van die zoektocht. Aan de hand van enkele tientallen interviews en gebruikmakend van veel opgespoord materiaal zoals later opgetekende herinneringen (ook van twee geallieerde piloten), een vijftal dagboeken, plattegronden, tekeningen, foto’s, kampkrant D’Onderduiker, krantenartikelen en de registratie van een ty-programma bleek een reconstructie van het leven van alledag in en rond het kamp mogelijk. De aldus samengestelde geschiedenis is een benadering van de werkelijkheid en dus per definitie onvolledig. Desondanks geeft die een heel goed beeld van het leven in en om ‘Dennenlust’. De daar ondergedoken Amerikaanse boordschutter Frank Doucette nam op 19 september 1944 met vier anderen deel aan een partizanenactie. Hij werd daarbij gedood. Dit incident is later uitgegroeid tot een belangrijk thema in de Lieropse geschiedenis. Vooral daarom is het interessant dat van twee leden van dat commando dagboeken bewaard zijn gebleven en dat de andere twee konden worden geïnterviewd. De laatste hoofdstukken van “Zij woonden een jaar in een bos – 1 augustus 1943 – 21 september 1944” beschrijven welke consequenties de oorlogsperiode gehad heeft in het verdere leven van de diverse hoofdpersonen. Historische bronnen vormden de dwingende leidraad bij het schrijven van deze geschiedenis. “Zij woonden een jaar in een bos – 1 augustus 1943 - 21 september 1944” is verhalend geschreven, het kent meerdere hoofdpersonen en heeft de structuur van een raamvertelling. Daarnaast zijn er verhalen en vaste rubrieken uit kampkrant D’Onderduiker in opgenomen. Vanuit het comité ‘Geschiedenis van Someren in de Tweede Wereldoorlog’ kwam steeds nieuwe informatie tijdens de hele wordingsgeschiedenis van dit boek. Die inbreng was steeds heel bruikbaar en soms zelfs zeer waardevol. Tijdens de boekpresentatie nam burgemeester Veltman van Someren het eerste exemplaar in ontvangst. Entre Nous en Pro et Contra uit Asten zorgden voor de welkome muzikale noot in een programma, dat gepresenteerd werd door Bart van Roosendaal. Het boek is o.a. te koop bij Henk Berkers Boek en Kantoor in Asten en de VVV in Someren.

Trefwoorden: zij woonden een jaar in een bos gerard geboers
Geplaatst

donderdag 09 februari 2012 | 16.02 uur

Laatst gewijzigd

vrijdag 06 april 2012 | 18.46 uur


businessclub