Enquête in Heusden onder inwoners van 55 jaar en ouder

Het Zorgsteunpunt Heusden verspreidt in samenwerking met de Dorpsraad, de KBO en de gemeente Asten een enquête onder inwoners vanaf 55 jaar in Heusden.

Het Zorgsteunpunt wil hiermee inzicht krijgen in de behoeften van de inwoners als het gaat over leefbaarheid en het langer kunnen blijven wonen in Heusden. Het is de bedoeling het programma van het Zorgsteunpunt en de andere organisaties daarop af te stemmen. De enquête omvat 35 vragen. Deze hebben betrekking op wonen en het kunnen blijven wonen in Heusden, alsook het welzijn en de zorg die de inwoners daarvoor van belang vinden. Gevraagd wordt of inwoners tevreden zijn met hun woning en de woonomgeving en willen mensen tot op hoge leeftijd in Heusden blijven wonen? Ook zijn er vragen over wonen op het daarvoor bestemde Unitasterrein in relatie tot zorg en gemeenschapsactiviteiten in de nieuwe BMV. Een aantal vragen gaat over de ervaring met het Zorgsteunpunt en wat de inwoners daarvan in de toekomst verwachten. Het onderwerp mantelzorg komt aan de orde, alsook een mogelijke vraag naar dagbesteding/dagopvang in de toekomst. De KBO heeft een aantal vragen voorgelegd over nieuwe activiteiten die georganiseerd zouden kunnen worden. De enquête wordt per post verspreid in het weekend van 27 februari. Ze wordt huis aan huis opgehaald tussen 5 en 19 maart. Men kan de enquête ook deponeren in de brievenbus van de Hoeksteen. Medewerkers van SRE in Eindhoven verwerken daarna volkomen anoniem de uitkomsten. Het is de bedoeling het resultaat van de enquête op een daarvoor geschikt moment bekend te maken. Contactadres voor vragen is Mayke Peters, tel. 06-13672831.

Trefwoorden: zorgsteunpunt heusden
Geplaatst

zaterdag 25 februari 2012 | 19.10 uur

Laatst gewijzigd

zaterdag 25 februari 2012 | 18.25 uur


businessclub