Amaliazorg scoort 100% goud

Amaliazorg scoort 100% bij kwaliteitscontrole voor het Perspekt gouden keurmerk in de zorg.

Deze uitstekende beoordeling en maximaal haalbare score heeft de organisatie behoud van het gouden keurmerk opgeleverd. Intensieve audits wezen uit dat alle zorglocaties van de organisatie, op alle punten, voldoen aan de kwaliteitseisen van Perspekt (keurmerk in de zorg). In 2011 behaalde Amaliazorg voor het eerst het Perspekt gouden keurmerk voor een periode van drie jaar, waarbij jaarlijks een her-audit plaatsvindt ter controle en waarborging van de kwaliteit. Amaliazorg heeft de afgelopen jaren hard gewerkt en geïnvesteerd in kwaliteit. Dit komt nu tot uiting in een 100% score, waarbij stichting Perspekt Amaliazorg roemt om het streven van de organisatie om de kwaliteit van zorg aan de cliënten doelgericht en systematisch iedere keer weer op een hoger peil te brengen. Alles draait bij de organisatie om de cliënttevredenheid. De zorgvisie en belevingsgerichte zorg zijn volop onder de aandacht om deze zorg aan cliënten nog beter aan te laten sluiten . Stichting Perspekt houdt zich bezig met de kwaliteitsverbetering van de organisaties binnen de zorgsector. Uit gesprekken (audits) met managers, medewerkers en bewoners van Amaliazorg komt naar voren dat Amaliazorg haar cliënten op uitstekende wijze voorziet van kwalitatieve, verantwoorde zorg. Hiermee bewijst de organisatie het certificaat waardig te zijn. Amaliazorg is erg trots dat zij als jonge organisatie dit kwaliteitskeurmerk mag behouden. De hoffelijke bejegening in combinatie met goede zorg, maaltijden die door de cliënten gewaardeerd worden, aandacht voor het welzijn van de ander en de dienstverlening vanuit prachtige locaties maakt Amaliazorg in haar positionering een unieke zorgaanbieder. Amaliazorg staat bekend als een sfeervolle zorgorganisatie met aandacht voor de cliënt. De organisatie biedt woon-, welzijns- en zorgdiensten aan vanuit vijf woonzorgcentra in Oirschot, Oisterwijk, Asten en Mariaheide. Amaliazorg richt zich met name op personen met een psychogeriatrische zorgvraag (dementie). Kleinschalig groepswonen is hierbij het uitgangspunt. De vijf woonzorgcentra van Amaliazorg zijn zodanig uitgerust dat voorzien kan worden in de persoonlijke wensen en behoeften van de cliënten. Elke locatie heeft een eigen sfeer en aanvullend zorg- en dienstenpakket. Bij Amaliazorg kan iedereen, terecht voor elke zorgvraag en dienst. Voor meer informatie kijkt u op www.amaliazorg.nl.

Trefwoorden: amaliazorg
Geplaatst

vrijdag 10 januari 2014 | 14.19 uur

Laatst gewijzigd

vrijdag 10 januari 2014 | 13.33 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub